< >
ตรวจสอบสถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย กำแพงเพชร
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา บล๊อกเสริม P21213
04-10-2014 Views: 797
เนืออัลปาก้า น่าจะเป็นหลวงพ่อ ลำใยสร้าง

 


หมวด: พระสาย กำแพงเพชร
หลวงพ่อกลับ วัดแก้วสุริย์ฉาย P31537
หลวงพ่อเสือ วัดทุ่งสวน รุ่นแรก  P31465
หลวงพ่อคล้าย วัดฑีฆายุการาม ปี33 P31439
หลวงพ่อซึม วัดดงกระทิง  P31259
พระครูวชิรสุทธิกร วัดศรีสุทธาวาส  P31117
พระครูบริหาร วัดบึงกอก  P31078
หลวงพ่อทองพาน หลัง พระบรมธาตุ  P31072
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา รุ่นถาวรปลอดภัย P30687
หลวงพ่อเป้า วัดหนองเตาอิฐ P30428
หลวงพ่อศรีมงคล วัดจันทาราม นิยม P30277
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดแสงสุริยาราม P30252
พระสิทธิธรรเวที วัดจันทาราม ปี45 P29415
หลวงพ่อซึม วัดดงกระทิง P28930
หลวงพ่อสุรินทร์ วัดพงษสัก P28823
หลวงพ่อผดุงกิจ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง P28813
หลวงพ่อเซ็ง วัดไตรตรึงษาราม P28806
หลวงพ่อบุญตา วัดโนนทัน รุ่นแรก P28542
พระครูวาปีวชิโรทัย วัดบึงบ้าน P28511
หลวงพ่อซึม วัดวังกระทิง P28347
พระครูนิรุธธรรมธร (น้อย) หลัง หลวงพ่อแกร P28140
หลวงพ่ออ่วม วัดทุ่งซ่าน  P28137
หลวงพ่อจุล วัดระหงษ์ P27430
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา ปี10  P27387
หลวงพ่อหวล วัดนาเหนือ รุ่นปลอดภัยดี P27365
หลวงพ่อทวีป วัดจันทราราม ปี39 P26556
หลวงพ่อคำมูล วัดคลองน้ำไหลกลาง P26516
พระครูวิบูลวชิรธรรม วัดพุทธา  P26339
หลวงพ่อวิบูลย์ วัดพุทธา  P25774
หลวงพ่อทองดี วัดทุ่งรวงทอง รุ่นแรก P25610
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทรา ปลอดภัย P25298
พระอธิการเหรียญ วัดทุ่งสนุ่น  P25160
พระครูวชิรปัญญาคุณ วัดกุฏการาม รุ่นพิเศษ P24867
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา ย้อน พ.ศ. P24823
พระครูวิบูลวชิรธรรม วัดพุทธา ปี19  P24178
พระครูบริหารขาณุลักษณ์ วัดพัฒนาฯ  P23000
พระผงหลวงพ่อแกร+หลวงพ่อยิค ยกคู่  P22944
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา ย้อน พ.ศ.  P22669
หลวงพ่อประทวน + หลวงพ่อเอื่อน  P22208
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา  P21460
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา บล๊อกเสริม P21213
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา บล๊อกไม่รู้ P21195
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา ปี15  P21121
รูปหล่อหลวงพ่อคล้าย วัดแม่ยื้อ P19899
หลวงพ่อบุญรอด วัดเทพนิมิตรมงคล รุ่นยกช่อฟ้า P19298
เหรียญปลอดภัย อิสสโร วัดเทพนคร P18708
พระธรรมวินัย วัดศรีโพธิ์สวัสดิ์ รุ่นสร้างศาลา  P17836
หลวงพ่อผดุงกิจ หลัง พระเจ้าองค์ดำ P17795
หลวงพ่อทอง วัดสุวรรณภูมิ ปี22 P17668
พระครูกอง วัดหนองจอก ปี37 P17365
หลวงพ่อทูล วัดอินทาราม P17254
หลวงพ่อทองดี วัดสันติวนาราม P17159
พระครูปัญญาวชิราภรณ์ วัดศรีปุณณาวาส P16828
หลวงปู่จำรัส วัดหนองแม่แตง รุ่นแรก P16298
พระครูใบฏีกาน้อย วัดเกาะตาล  P15315
พระครูกิตติวัชราธร วัดเกาะตาลราษฎร์ศรัทธาธรรม P14541
หลวงพ่อสว่าง วัดพุทธา ปี38  P13722
หลวงพ่อสว่าง วัดถาวรพัฒนาใต้ รุ่นถาวรปลอดภัย P13580
พระครูวชิรปัญญาคุณ วัดกุฎิการาม  P13290
พระธรรมวินัย วัดศรีโพธิ์สวัสดิ์ ปี24  P13123
หลวงพ่อบุญมี วัดสามเรือน ปี39  P12937
หลวงสว่าง วัดพุทธา ปี37 P12462
พระอาจารย์วิชัย วัดเขาวังเจ้า รุ่น1 P12398
พระครูอดุลวชิราทร วัดหงษ์ทอง P11977
หลวงพ่อคล้าย วัดเม่ยื้อ ปี33  P10842
พระอธิการทองใบ วัดธรรมธาราม รุ่นแรก P10734
หลวงพ่อนิรภัย รุ่นแจกทหาร ปี35  P10009
หลวงปู่ทราย วัดดงประดาวิปัสสนา  P9277
หลวงพ่อแสงทองหลังหลวงพ่อสารี P8903
หลวงพ่อทอง วัดสุวรรณภูมิ ปี22  P7722
พระครูโสภณวัชรสาร วัดเทพนคร รุ่นพลิกล๊อก P7709
พระอาจารย์วิชัย วัดเขาวังเจ้า รุ่น1  P7701
พระครูวชิรสารโสภณ วัดหงษ์ทอง มายกคู่ P7186
พระครูวชิรสารโสภณ วัดหงษ์ทอง มายกคู๋  P7176
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อสวาสดิ์ วัดวังชะโอน P5452
หลวงพ่อเปลื่อง วัดศรีสังฆราราม  P4919
พระพุทธปางศิลาทอง วัดอุดมทรัพย์  P4899
หลวงพ่อเพ็ง วัดสันติวัน รุ่นปลอดภัย  P4839
พระครูโสภณวัชรสาร (ทวน) วัดเทพนคร P1976
ล๊อกเก็ต หลวงปู่เพ็ง วัดสันติวัน P1974
หลวงพ่อโฉม วัดคูหาสวรรค์ P1972
หลวงพ่อภา วัดเสด็จ กำแพงเพชร  P880
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2015 pearkchumpae
Powered by SMEweb