หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย นครราชสีมา
หลวงพ่ออุทัย วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน P54337
12-06-2024 Views: 114
เนื้ออัลปาก้า สวย ปี54

 


หมวด: พระสาย นครราชสีมา
หลวงพ่ออุทัย วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน P54337
ขุนแผน สาวหลง หลวงพ่อเลย วัดบ้านเหนือ P54296
พระกริ่งเสาร์5 หลวงพ่อเจริญ P54120
พระครูสุธรรมนิวิฏฐ์ (หลวงพ่อทอง) วัดดอนมะเหลื่อม P53926
หลวงพ่อจอย รุน เจริญพรบน ครึ่งองค์ P53574
หลวงพ่อจอย รุน เจริญพรบน ครึ่งองค์ P53573
พระพิฆเนศเทพประทานพร วัดบ้านโป่ง  P53673
หลวงพ่อคง อินทโชโต วัดพลกรัง ปี13  P53665
หลวงปู่บุญ สวนิพพาน รุ่น สรงน้ำ P53495
หลวงปู่ด้วง วัดกอก รุ่นเจริญลาภ  P53286
หลวงปู่ด้วง วัดกอก รุ่นเจริญลาภ  P53285
เหรียญพระขันธกุมาร ประทานทรัพย์ ครูบากฤษณะ P53308
รูปหล่อพระพุทธหลวงพ่อกัณหา วัดป่าทวีทรัพย์ P52919
ครุบากฤษณะ หลัง ล๊อกเก็ต P52881
ครูบากฤษณะ อาศรมสถานสวนพุทธศาสตร์ P52760
ครูบากฤษณะ วัดป่ามหาวัน รุ่นบูชาครู P52735
หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน รุ่น 2 P52709
เหรียญวิสาขบูชาพุทธบารมี วัดสุทธจินดาวรวิหาร P52560
หลวงพ่อบุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง P52557
หลวงพ่อพรหมสอน (รอด) วัดบ้านไพ  P52556
พระนาคปรกหลวงพ่อจอย วัดโนนไทย P47174
พระนาคปรกหลวงพ่อจอย ไม่ตัดปีก P47173
พระเนื้อผงหลวงปู่เขียว วัดระเว P48467
พระครุพรหมยานประสุต วัดด่านขุนคบ P52265
หลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก P52222
หลวงพ่อสามดง วัดอรัญพรหมาราม P52145
เหรียญหล่อปั๊ม หลวงปูบุญ วัดปอแดง ย52102
พระอธิการประเทือง + หลวงพ่อประเทือง P52068
หลวงปู่ทองปาน วัดป่าภูผาชัน P52001
หลวงปู่มา วัดกลางปักธงชัย P51883
หลวงพ่อสุ่ม วัดบ้านกรูด  P51682
หลวงพ่อกัตญญู วัดวชิราลงกรณ์ รุ่นแรก P51393
พระครูวิบูลย์กิจจานุรักษ์ วัดบ้านหนองขาม P51377
หลวงปู่บุญ วัดบ้านปอแดง รุ่นเจริญพร P51178
หลวงพ่อเกษม รุ่นอนุสรณ์ ลายสือไทย P20026
หลวงปู่บุญ วัดปอแดง รุ่นเจริญพร P50945
นั่งพานหลวงพ่อดี วัดหนองจอก ปี37 P50775
เหรียญพระพุทธทีปังกร  P50855
พระครูวิจิตรสมณวัตร วัดกุดจิก P50754
พระครูวิตถารสมณกิจ (บุญ) P50623
พระอุปัชฌาย์เพ็ง วัดพิกุลทอง ปี 08  P50604
เสมาหัวเสือ หลวงพ่อยอด รุ่นยอดเฮง P50457
เสมาหัวเสือ หลวงพ่อยอด รุ่นยอดเฮง P50456
หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ รุ่นมังกรยอดเฮง P50455
หลวงปู่อินทร์ วัดบัว รุ่นเมตตา P50388
ท้าวสรุนารี ปี17 P50307
สมเด็จนางพญางิ้วดำ วัดใหม่บ้านดอน ปี 23  P 50243
พระกริ่ง หลวงพ่อนิยม วัดป่าหลักร้อย P49791
หลวงพ่อหมอ วัดถ้ำสองพี่น้องหัวเขา P50155
หลวงพ่อเพ็ชร์ วัดตะคร้อเก่า 80 ปี P49985
ครูบาแบ่ง วัดโตนด รุ่นแรก P50066
หลวงพ่อชา วัดมิตรภาพวนาราม P49937
พระครูโพธิเขมากร หลวงพ่อเย็น วัดโพธิ์ ปี36 P49662
ครูบารอด วัดถ้ำสิงห์โตทอง P49394
นั่งพานหลวงพ่อดี วัดหนองจอก ปี37 P49603
พระครูปทุมสรารักษ์ วัดป่าหนองบัวลาย P49417
หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศรีจันทราราม ปี39 P49216
หลวงพ่อก้อน วัดอัมพวัน P49213
พระอธิการสมหมาย วัดน้ำฉ่า P49211
พระอาจารย์อุทัย วัดป่าเขาใหญ่  P49123
หลวงพ่อมงคลพุทธชัย วัดสแกงาม P49076
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ปี 37  P49058
พระครูอ้าย วัดมะรุม ปี 38  P48806
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก รุ่นสารพัดดี P48713
พระครูปทุมสรารักษ์ วัดป่าหนองบัวลาย P48524
พระครูปทุมสรารักษ์ วัดป่าหนองบัวลาย ปี 14  P48517
หลวงพ่อเจริญ วัดเกาะอุทการาม  P48408
พระครูปทุมสรารักษ์ วัดป่าหนองบัวลาย ปี 14  P48162
หลวงพ่อคง วัดถนนหัก ปี 61  P48091
พระครูวิบูลย์กิจจารักษ์ วัดหนองขาม P47971
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง) วัดหนองหว้า P47807
พระครูสุทธธรรมคุณ (ขาว ) + พระครูวิสุทธิเขมคุณ P47806
หลวงพ่อไนย วัดบ้านพระ ปี 32  P47805
หลวงพ่อวัดไทยเดิมผดุงธรรม + หลวงปู่สุทัศน์ P47803
พระครูพิพัฒนพิศาล +หลวงพ่อมี P47802
พระครูปภากรวุฒิธรรม (สอน) วัดกุดโบสถ์  P47800
พระครูนครธรรมโฆษิต + หลวงปู่นิล P47799
หลวงปู่พัฒน์ + หลวงพ่อบุญส่ง  P47798
พระครูสถิตสีลโสภณ วัดคอหงษ์  P47797
หลวงปู่ดี + หลวงพ่อรอด  P47796
พระครูคงคุนครพิทักษ์ + หลวงพ่อวิรัช P47795
พระครูภัทรกิจจานุการ + หลวงพ่อคง P47794
หลวงพ่อเฉลิม + พระอธิการมงคล P47793
พระครูบวรสังฆการ + หลวงพ่อคล้าย P47792
หลวงปู่เที่ยง + หลวงพ่อซิว P47791
พระครูพุ่ม + หลวงพ่อหริ่ง P47790
หลวงพ่อจอก + หลวงพ่อประทวน P47789
หลวงพ่อสมาน + หลวงปู่ไสว P47788
หลวงพ่อจำนงค์ + หลวงพ่อขุน  P47787
พระครูวิกรมคณานุการ + พระสิริธรรมโสภณ P47886
พระครูพิศาลภัทรคุณ + พระครูบรรพตสมณกิจ P47785
พระครูวัชรากร วัดหนองหญ้างาม ปี34 P47784
หลวงพ่อปิ๋ว วัดวิเวกวนาราม P47783
พระครูวิจิตรหารวัตร + หลวงปู่แจ้ง P47782
พระอุปัชฌาย์สาย วัดบึงสง่า ปี 29  P47781
พระครูสิริภัทราภรณ์ วัดป่าหลักร้อย P47780
พระครูโพธิวรญาณ วัดเดิม ปี 45  P47778
หลวงปู่ไสว วัดศูนย์กลาง รุ่น 3  P47777
หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย ปี 39 + ปี 49 P47773
หลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ P47772
หลวงพ่อดุลย์ + หลวงพ่อสังข์ P47765
พระครูบริบาลสัทธาธรรม วัดบันไดม้า P47763
พระครูสุนทรธรรมรัตน วัดโชติฯ ปี 34  P47762
หลวงพ่อกาสี วัดบ้านเก่างิ้ว P47760
สมเด็จธีรญาณมุณี วัดหน้าพระธาตุ P47758
พระครูนิเทศธรรมรส วัดจันทึก P47756
เหรียญพระพุทธทีปังกร ปี 36 P34299
ครูบากฤษณะ วัดป่าเวฬุวัน  P45499
พระครูศรีสัตยาภรณ์ วัดบึงอ้อ P47552
สมเด็จหลวงพ่อดี วัดหนองจอก เสาร์ 555  P41276
หลวงพ่อแล วัดหนองบัวตะเกียด รุ่น 1 P47259
ขุนแผนนางครวญ ครูบาไพรวัลย์ เนื้อก้นครก P47209
หลวงพ่อขำ วัดหนองสาหร่าย รุ่นแรก P47067
แผ่นปั๊ม อ.สิงห์ ออก โคราช ปี16  P47019
พระอธิการช้าง วัดใหม่เสมาคมโพธิทอง P47015
หลวงพ่อทองดี วัดโนนลอย ปี59  P47008
หลวงพ่อสือ + เหรียญ สามอาจารย์ P46961
เหรียญหลักเมือง ชุมพวง ปี47  P46848
พระอธิการเชื้อ วัดเมตตาราษฎร์ ปี 33 P46738
เม็ดแตงหลวงพ่อคง วัดถนนหัก ปี31 P46661
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ปี35 เสาร์ 5 P46482
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย รุ่นคู่บารมีเสาร์ห้า P46443
เหรียญไร้ห่วง หลวงพ่อดี วัดหนองจอก P46301
พระครูบริบาลสัทธาธรรม วัดบันไดม้า P46283
พระครูรัตนสารวิสุทธิ์ ออกวัดหนองหว้าปี 14  P46208
หลวงพ่อสร้อย วัดมหาศรีสวัสดิ์ยาราม P45976
พระวิษณุกรรม รุ่น 1 เทคนิคราชสีมา P45949
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดบึง ปี 17  P45552
หลวงพ่อกัอน + หลวงตาสมบูรณ์ วัดโนนนางแก้ว P45536
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ปี 37  P45597
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย เจริญพร P45368
หลวงพ่อเฉย วัดโพธิ์   P45340
ท้าวสุรนารี รุ่น 100 ปี ปี 42  P45252
เหรียญ อภิชาโต วัดพรหมปกาสิต ปี 15 P45226
หลวงพ่อดัด วัดนกออก  P45047
พระครูวัชรากร วัดหนองหญ้างาม P45132
พระครุธีรธรรมสุนทร วัดสะแก ปี 46  P45130
หลวงพ่อเหรียญ วัดพระวังหาร รุ่น 2  P44731
หลวงพ่อพัน วัดถ้ำเทพนิมิตรเขาจันทร P44722
หลวงปุ่บุญ วัดหลวงราชบำรุง รุ่นเจริญพร  P 44598
พระครูสมาจารคุณ วัดหนองยาง P44339
พระกริ่งหลวงปู่เมตตาหลวง วัดป่าหลักร้อย P44367
หลวงพ่อเฉลียว วัดถ้ำพระธาตุ ปี 47  P44227
ภาพกระดาษ หลวงพ่อโลห์ วัดห้วสะพาน P44012
พระครูวิจารสุตกิจ วัดพันชนะ  P43805
เนื้อผง สาริกา ครูบากฤษณะ  P43793
พระครูอุดม วัดศิรีวันต์  P43751
เหรียญ 3 คณาจารย์ วัดโนนไทย P43649
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดเขาพระยาปราบ  P43545
นั่งพานหลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน ปี 37  P43455
หลวงพ่อนิยม วัดป่าหลักร้อย หลัง พระประจำวัน  P43348
พระโพธิวรญาณ + หลวงพ่อเพชร  P43264
หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง ต๊อกเลข 1  P43002
หลวงพ่อตู้ วัดศรีษะช้าง ปี 19 + ปี 41  P42994
พระครูธรรมคุณาธาร (ก้อน ) วัดอัมพวัน P42882
หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์ปิดตา P42742
พระอุปัชฌาย์ผ่อง สำนักตะคร้อ ปี 14  P42527
หลวงพ่อเหรียญ วัดพระวังหาร รุ่น 2 P42411
พระครูชัยธัชคุณาธาร (ก้อน) วัดอัมพวา  P42360
พระสมุห์นาม วัดเกาะสีคิ้ว  P42354
หลวงพ่อนิยม วัดป่าหลักร้อย  P42275
พระครูสิริชัยมงคล วัดโค้งกระโดน  P42171
พระประธาน วัดหน้าพระธาตุ ปี 10  P42130
หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาร เนื้อเงิน  P42122
หลวงปู่สัมฤทธิ์ วัดป่าหนองกระทุ่ม  P41862
พระกริ่งหลวงพ่อฉันท์ วัดป่าหลักร้อย P41689
หลวงพ่อองค์อินทร์ วัดไม้เลี่ยว ปี 51  P39869
เหรียญไร้ห่วง + เตารีด หลวงพ่อดี วัดหนองจอก  P39777
เหรียญ เบญจบูรพาจารย์ + เหรียญ 3 คณาจารย์ P39764
เหรียญ 3 คณาจารย์ วัดโนนไทย P39669
หลวงปู่อยู่ รุ่น มหาโชด วัดไทรโยง ปี 54  P39637
พระครูสังฆกิจบุราจารย์ วัดจรเข้หิน ปี 18  P39612
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ปี 37  P39483
หลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ ปี 19  P39422
พระครูรัตนสารวิสุทธิ์ วัดหนองหว้า รุ่น 2  P39256
หลวงพ่อปิ๋ว วัดใหม่วิเวกวนาราม  P39185
หลวงพ่อเกิด วัดตำแย รุ่นแรก P38934
หลวงพ่อจอย + หลวงปู่นิล  P38788
พระครูรัตนญาณวิสุทธิ์ + หลวงปู่ขำ P38787
หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปี 37 + ปี 48  P36909
พระครูโสภิตศีลคุณ วัดสารภี P36790
หลวงพ่อเฉลียว วัดถ้ำพระธาตุ ปี18 P36671
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ปี 37  P36576
หลวงพ่อก้อน วัดอัมพวัน หลัง นกคุ้ม  P36425
พระครูจันทสรคุณ (เสี่ยง) วัดจันทรังษีมณีวงศ์ P36421
หลวงพ่อบุญ วัดจรเข้หิน  P36405
พระปิดตาหลวงพ่อ วัดเลียบ P36394
เหรียญท้่าวสุรนารี รุ่นซื้อที่ดิน + รุ่นมหาราช P36092
หลวงพ่อสังข์ วัดใหม่บ้านเกลอ ปี 30 + ปี 38  P35993
พระพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพร ปี 35  P35532
เจ้าพ่อธงชัย วัดพระเชียงเงิน ปี04 + ปี 12  P35523
หลวงพ่อสร้อย วัดมหาศรีสวัสดิ์ยาราม P35267
พระครูศาสนการบริรักษ์ วัดถนนนาดี รุ่นแรก P34837
หลวงพ่อยอด วัดหนองไทร P35185
หลวงพ่อพุ่ม วัดโพธิ์เมืองสามัคคี P35179
หลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ ปี19  P35175
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ปี37  P35167
พระครูวิจิตรสมานวัตร วัดกุดจิก  P35130
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก  P35022
หลวงพ่อหริ่ง วัดตะบอง ปี31 + ปี 49  P34949
หลวงปู่เสาร์ วัดกุดเวียน ปี 37 + ปี 48  P34937
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก ปี38 + ปี40  P34924
พระครูวิจิตรสมานวัตร วัดกุดจิก  P34919
หลวงพ่อจอย  วัดโนนไทย P34711
หลวงพ่อจอย วัดโนนไท ปี42 P34630
สมเด็จรูปเหมือน หลวงพ่อจอย วัดโนนไท P34614
หลวงพ่อโลห์ วัดโนนแสนสุข ปี11 P34521
พระเทพสิมาภรณ์(นวล) วัดบึง  P34455
หลวงพ่อทอง วัดดอนมะเหลี่ยม P34022
พระครูธรรมคุณาธาร (ก้อน )  P33920
พระครูอโศกวุฒิกร วัดทะเล ปี16  P33868
ครูบากฤษณะ ุร่นมังกรทอง 555  P33776
หลวงปู่เพ็ง วัดโคก รุ่นฉลองโบสถ์  P33252
หลวงพ่อตู้ วัดศรีษะช้าง ปี22  P33155
พระครูภาวนาวิสิฐ วัดแดนสงบ P33138
เจ้าพ่อธงชัย พระเชียงเงิน ปี23  P33084
พระครูมงคลวิริยคุณ วัดหนองสาหร่าย  P33062
แหนบ หลวงพ่อเขียว สีลโชโต วัดโคกสง่า  P32971
พระครูพนมวนาภิรัต วัดหนองบัว  P32888
หลวงพ่อรื่น วัดพลับพลา  P32887
หลวงพ่อชื่น วัดวังวารีวน  P32633
หลวงพ่อฉาย วัดบ้านโคกน้อย P32627
พระอาจารย์โป่ง วัดขาม ปี20 P32611
พระครูปัญญาภินีนท์ วัดประชานิมิตร P32361
พระครูรัตนสารวิสุทธิ์ วัดหนองหว้า  P32230
หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำนักตะคร้อ P32090
พระครูรัตนสารวิสุทธิ์ วัดหนองหว้า  P31738
พระปลัดทองใบ วัดต้นทอง P31600
หลวงพ่อปิ๋ว วัดมาบตะโกเอน P31539
หลวงพ่อบุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง P31388
พระอาจารย์ลำอวน วัดถนนโพธิ์ รุ่นแรก  P31219
หลวงพ่อละ วัดอินทรนิมิตร  P31218
หลวงปู่ปุ๊ก วัดปะโคก P31154
ท้าวสุรนารี ปี 17  P21990
หลวงพ่อเขียว วัดโนนตาเถร ปี25  P31010
หลวงพ่อเฉย วัดซับชุมพล รุ่นแรก  P30935
เหรียญหล่อ ท้าวสุรนารี  ปี32  P30659
นางพญาหลวงพ่อดี วัดหนองจอก ปี20 P30470
พระครูนนทสีลากร วัดบำรุงวรรณาราม
หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์ ปี17 P30373
หลวงพ่อคล้าย + หลวงพ่อดัด  P30327
พระพุทธ วัดหน้าพระธาตุ ปี10  P29750
หลวงพ่อเพิ่ม วัดบ้านสมบัติเจริญ P29429
หลวงพ่อทอง มนต์เสวี รุ่นแรก P29123
หลวงพ่อสมบุญ วัดโนนค่าง รุ่นแรก P28985
พระครูสีลสารประสุต วัดดอนยาวใหญ่ P28736
หลวงปู่เปลี่ยน วัดบึง ปี17  P28702
ท้าวสุรนารี ปี38 + ปี 39  P28440
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดหนองตะไต้ รุ่นแรก P10576
พระใบฏีกามงคล วัดป่าศรีไพโรจน์ P10085
หลวงพ่อหั่น วัดปรางค์พะโค ปี19 + ปี 47  P28211
หลวงพ่อก้อน วัดอัมพวัน หลัง นกคุ้ม P28156
หลวงพ่อดี วัดหนอจอก ปี22  P27981
พระอาจารย์มงคล วัดหนองหญ้างาม P27970
เหรียญ ย่าโม ฉลอง กาญจนาภิเศก P27809
หลวงปุ่มา วัดกลางปักธงชัย ปี13  P27420
แผ่นปั๊มหลวงพ่อก้อน วัดห้วยสะแกราช P27353
หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน ปี 36 + ปี 43  P27140
ครูบากฏษณะ เหรียญระฆัง P27129
พระชิโนรสธรรมมุน๊(มณี) วัดแจ้งใน ปี13 P26989
หลวงพ่อสร้อย วัดมหาศรีสวัสดิ์ยาราม P26836
หลวงพ่อทองสุข วัดเทพนิมิตร  P26825
พระปรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อกล้วย ปี10 P26823
พระกริ่ง ทีปังกร จัดสร้างโดยกองบินที่ 1 P26710
พระอธิการก้อน วัดบ้านด่านติง P26699
พระปิดตาหลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ P26645
ครูบา กฤษณะ พิมพ์หนุมานเชิญธง P26344
หลวงพ่อสุวรรณ อุปสโม วัดสัจจะธรรม P26269
หลวงพ่ออิ่ม วัดใหม่ชุมพร รุ่นแรก  P26191
พระพุทธ วัดหน้าพระธาตุ ปี10  P26182
หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่ ปี19 P25963
พระพุทธทีปังกร กองทัพอากาศ จัดสร้าง  P54046
พระครูญาณโสภิต วัดบ้านแก รุ่นแรก P25435
พระครูสิริธรรมคุณ เจ้าคณะ ต.โบสถ์  P25356
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน  P25164
พระครูมงคงวิริยะคุณ วัดหนองสาหร่าย P25159
พระพุทธ วัดหน้าพระธาตุ ปี10  P24756
พระครูขำ วัดหนองสาหร่าย รุ่นแรก P24568
หลวงพ่อรอด วัดดอนสุขาพัฒนาราม P24402
พระหน้าพระธาตุ + เหรียญหล่อหลวงพ่อนาค  P24278
พระมารวิชัย วัดกุดปลาเข็ง ปี12  P23819
หลวงพ่อเฉลียว วัดถ้ำพระธาตุ ปี18  P23758
หลวงป่เปลี่ยน วัดบึง ปี17  P23327
เหรียญทวีทรัพย์ หลวงพ่อสังข์ วัดใหม่กลอ P23318
เจ้าพ่อธงชัย พระเชียงเงิน ปี23 + ปี 27 P23313
หลวงพ่อกตัญญู วัดวชิราลงกรณ์  P23312
หลวงพ่อขำ วัดหนองสาหร่าย รุ่นแรก + ปี 36 P23311
หลวงพ่อโต๊ะ วัดสะเกษ ปี13  P23308
หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ  P23305
พระพุทธสีหนาท วัดสุทธิจินดา  P23303
พระครูศีลวิสุทธิพรต (เกิด) วัดเถม) ปี15  P23302
หลวงพ่อรื่น วัดพลับพลา  P23301
หลวงพ่อโชติ + หลวงพ่อจรัส  P23119
หลวงปู่เปลี่ยน วัดบึง ปี17  P23078
หลวงพ่อวัด่ด่านกะตา รุ่นแรก  P23033
สมเด็จปู่พหรม วัดพรหมปกาสิต ปี15  P22873
หลวงพ่ออัญชัน วัดปางแจ้ง P22729
หลวงพ่อเฉย วัดโพธิ์ ปี13  P22728
พระครูสมาจารคุณ วัดหนองยาง P22704
หลวงพ่อฮุย วัดพิกุลทอง รุ่นแรก  P22408
หลวงพ่ออุดม วัดคิรีวันต์  P22407
หลวงพ่อค้า วัดใหม่เกษม  P22405
พระครูวิเชียรธรรมประโชติ วัดโนนแปะ รุ่นแรก P22403
หลวงปู่จันทร์ วัดหนองน้ำขุ่น รุ่นแรก P22401
หลวงพ่อริม วัดบ้านหนอหัวแรด P22400
ท้าวสรุนารี มายกฃุด P21890
หลวงพ่อจันทร์ วัดวิสุทธิ์ศรีสุมังคลาราม P21985
ท้าวสุรนารี ปี10 + ปี37  P21983
หลวงพ่อลับ วัดโนนหมัน P21960
พระครูวิจิตรสมณวัตร์ วัดกุดจิก ปี13 + ปี 30 P21872
ไข่ไร้ห่วง หลวงพ่อดี วัดหนองจอก P21361
พระอุปัชาย์จันทร์ วัดเซียงสา P21335
หลวงพ่อขำ วัดหนองสาหร่าย ปี39  P21198
พระครูวิเชียรธรรมประโชติ วัดโนนแป๊ะ รุ่น1 P21157
พระครุอุดมศีลาจารย์+หลวงปู่สด  P21154
พระครูธรรมรัชธำรง อดี๖เจ้าคุณะ อ.พวง P21150
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก เสาร์ 5 ปี36  P21062
หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย ปี36 P21035
หลวงพ่อน้อย วัดหน้าพระธาตุ ปี38 P21020
พระครูสุนทรสังหกิจ วัดห้วยแถลง ปี18 P20938
หลวงพ่ออยู่ วัดกระเบี้องใหญ่ รุ่นแรก P20898
พระชินราชหลวงปู่เสาร์ วัดป่ากุดเวียน P20861
หลวงพ่อกลั่น วัดปางอโศก  P20689
พระอาจารย์อาจ วัดศาลาลอย รุ่นรับเสด็จ P20672
หลวงพ่อเสี้ยง วัดเสมาใหญ่  P20664
เหรียญ สาม อาจารย์ รุ่นแรก สวย P20617
หลวงพ่อวัดบุเขว้า ปี42 รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ P20500
หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม P20047
รูปหล่อพระอธิการก้อน วัดบ้านด่านติง P19924
หลวงพ่อดี วัดหนอกจอก เสาร์5  P19750
พระครูอโศกธรรมรักษ์ วัดพิกุล ปี16  P19559
หลวงปู่ทองใส วัดเตาเหล็ก รุ่นแรก P19642
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อเพิ่ม วัดถ้าไตรรัตน์ P19520
พระครูสิริธรานุยุต วัดตะเคียนทอง P19494
เหรียญท้าวสุรนารี ออกวัดโคกพลวง P19303
หลวงพ่อสอน วัดหนองสวง P19280
หลวงพ่อประจวบ วัดพลสงคราบ รุ่นพิเศษ P19259
หลวงพ่อกลั่น วัดบ้านกระท้อน ปี17  P18884
เข็มกลัด ท้าวสุรนารี เก่า  P18856
หลวงพ่อทองคำ วัดอุทัยมัคคาราม  P18752
หลวงพ่อเจริญ วัดถ้ำสองพี่น้อง รุ่นแรก P18723
หลวงปู่พรม+พระครูภัทรกิจจานุการ P18613
หลวงปู่พรหมสร(รอด)+หลวงพ่อจันทร์ P18612
หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม P18570
พระครูวิจิตรสมณคุณ วัดบ้านตาล  P18141
พระอธิการจิตร วัดโคกสว่าง  P17976
พระพุทธ วัดราษฎร์บำรุง(ปรก)  P17686
หลวงปู่สังช์ วัดใหม่บ้านเกลอ ปี38 P17466
ครูบาเมตตา (เทพ ธรรมรังสี) วัดถ้ำมังกรทอง P17409
หลวงพ่อน้อย วัดคลองไผ่ P17305
หลวงปู่โสม วัดประชาชุมพร ปี44 P17026
หลวงพ่อหรุ่น วัดบ้านช่อง ปี14 P16952
ล๊อกเก็ตพระครูประสาธน์ธรรมกิจ วัดหนองบัวรอง P16945
หลวงปู่ตุ๊ด วัดกุดคล้า  P16701
หลวงพ่อใหญ่ วัดธีรพงษาวาส ปี18  P16565
เหรียญสามอาจารย์ สายโคราช P15832
หลวงพ่อจำรัส วัดโนนแต้ว  P15420
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก รุ่นไตรมาส + เสาร์ 5  P15418
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ๋ ย้อนยุค P15345
พระครูสิริภัทธาภรณ์ วัดป่าหลักร้อย P15120
หลวงพ่อสมเจต วัดหนองยาง  P15083
พระครูสีลสารประสุต วัดดอนยาวใหญ่ P15020
หลวงพ่อบัญญัติ วัดถนนโพธิ์ รุ่นผจญมาร P14915
พระครูสีลสารประสุต วัดดอนยาวใหญ่ P14893
พระครูอาคมวิสุทธาภรณ์ วัดถ้ำสองพี่น้อง P14849
หลวงพ่อไปล่ วัดอำนวยศิลปสารกิจ P14786
หลวงพ่อถนอม วัดเจริญพรต P14570
หลวงพ่อปิ๋ว วัดมาบตะโกเอน P14469
พระปิดตา วัดผ่านศึกอนุกูล P14342
หลวงปู่พรหมสร(รอด) วัดบ้านหนุก ปี44 P14186
หลวงพ่อสำราญ วัดหงษ์ ปี25  P14183
หลวงพ่อแก้ว วัดโคกโภคาทับสวาย P14180
หลวงพ่อปิ๋ว วัดใหม่วิเวกวนาราม  P14160
พระมงคลวัฒนคุณ วัดถ้ำไตรรัตน ปี37  P14159
หลวงพ่อขำ วัดหนองสาหร่าย  P14130
พระครูสุธรรมนิวิฎฐ์ วัดดอนมะเหลื่อม รุ่นแรก P14090
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก ปี40  P13705
พระครูสุตวิหารวัตร์ วัดบ้านกล้วย ปี50 P13604
หลวงปุ่ไสว วัดศุนย์กลาง รุ่น3 P13593
พระครูสิริธรรมคุณ วัดหนองปรือ  P13573
หลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก  เสาร์5  P13555
หลวงพ่อฉาย วัดบ้านโคกน้อย ปี24  P13311
สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดหน้าพระธาตุ P13283
พระครูอโศกธรรมาภิรักษ์ วัดสระนันทวัน  P13175
หลวงพ่อทอง วัดชีวิก  P13162
หลวงพ่อยอด วัดหนองไทร P13147
หลวงพ่อยอด วัดหนองไทร P13131
หลวงพ่อหนูแดง วัดโนนรัง รุ่นแรก P13075
หลวงพ่อโต วัดบ้านกลัวย ปี36 P12826
หลวงพ่อสุทน วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก P12683
หลวงพ่อรอดกิตติพงษ์ วัดดอนสุขาพัฒนาราม ปี19 P12559
หลวงพ่อศรี-หลวงพ่อสนธิ์ วัดสามัคคี P12211
หลวงพ่อพรหมสร (รอด) สามกษัตริย์  P12203
หลวงพ่อปิ๋ว วัดใหม่วิเวกวนาราม  P12035
หลวงพ่อสำราญ วัดเขาพญาปราบ ปี39 P12020
หลวงพ่ออินทร์-หลวงพ่อทอง วัดศรีชลสินธ์ P12006
หลวงปู่ท้าว-หลวงพ่อบุญ วัดจรเข้หิน รุ่น2 P11979
พระอุปัฌาย์เลื่อน วัดสายออ  P11915
หลวงพ่อสมาน ออกวัดหนองครก ปี 22 + ปี 29 P11814
หลวงพ่อขำ วัดหนองสาหร่าย  P11787
พระครูสิริธรรมคุณ เจ้าคณะต.โบสถ์ ปี18 P11689
หลวงพ่อกลั่น วัดบ้านกระท้อน ปี17 รุ่นแรก P11489
พระครูปรีชาวิมล(เพ็ง) วัดบูรพาวิมล P11417
พระครูอโศกธรรมรัต(เมือง) วัดหนองจอก P11295
หลวงปู่จันทร์ วัดญาณโศภิตวนาราม P11223
หลวงพ่อทองใส วัดเทพพิทักษ์ฯ ปี47  P11155
หลวงพ่อนาด วัดดอนพะวาด P11139
พระมงคลวัฒนคุณ วัดถ้ำไตรรัตน  P11023
หลวงพ่อน้อย วัดสิทธาราม ปี39  P10819
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก รุ่น 70 ปี  P10789
หลวงพ่อทองใส วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปี47 P10580
พระครูสีลวิสุทธิพรต (ทุย) วัดเดิม  P10556
หลวงปู่โสม วัดป่าประชาชุมพร รุ่นแรก P10546
หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน รุ่นบารมี P10451
หลวงพ่อเที่ยง วัดหนองตาแมน   P10446
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดบ้านห้วย  P10429
พระครูกิตติวัฒนคุณ วัดถ้าไตรรัตน์ รุ่นเพิ่มบารมี P10396
หลวงพ่อเสาร์ วัดบ้านโป่ง รุ่นสร้างเสริมบารมี ปี48 P10376
พระอธิการโสมพร วัดท่าลี่ ปี44  P10375
หลวงพ่อพรหมสร (รอด) ปี35 วัดเหมต่ำ  P10364
หลวงพ่อบุญส่ง วัดหนองหว้า  P10362
หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน ปี 37 P10354
หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง ปี37  P10343
พระภาวนาพิศาลเถระ วัดวะภูแก้ว  P10334
หลวงพ่ออิน วัดโพธิบรรจง  P10318
พระครูสุธรรมยานเถระ วัดโพธิ์เมืองปัก P10244
หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน  P10198
หลวงพ่อพรหม วัดซับม่วง ปี47  P10194
หลวงพ่อน้อย หลัง หลวงพ่อขาว วัดเทวราช ปี44 P10145
หลวงพ่อมน วัดโคกพรม  P10107
หลวงปุ่เสาร์ วัดกุดเวียน รุ่นเสริมสุข มารวย ปี36 P10099
หลวงปู่พรหม วัดโกศลสิตาราม   P10095
หลวงปุ่สงัด ปี35  P10094
พระครุวิวัฒน์ชัยคุณ วัดโนนมะกอก  P10048
พระอธิการสุดใจ + หลวงพ่อคูณ วัดป่าจิตสามัคคี P22423
พระครูวิจารณสุตกิจ วัดชัยชนะ  P10042
หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน ปี37 P10023
หลวงพ่อปลัดสุพรรณ วัดถ้ำเขื่อนมูลบน  P10022
หลวงพ่ออ่าง วัดห้วยบง ปี39  P10018
หลวงพ่อขำ วัดหนองสาหร่าย ปี39  P10003
หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์วรวิหาร  P10002
พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดนารายณ์มหาราช P41552
พระครูเกษมชัยวัฒน์ วัดวังวารีวน ปี38  P9903
หลวงพ่อเซิน วัดบ้านเก่า   P41538
หลวงพ่ออยู่ วัดไทรโยง ปี42  P41471
พระอธิการก้อน วัดบ้านด่านติง  P41449
ท้าวสุรนารี  ปี 42 + ปี 56  P41429
พระพุทธ วัดหน้าพระธาตุ   P41415
พระบรมครูฤาษี ครูบากฤษณะ สวย  P41399
หลวงปู่อ้าย วัดทรัพย์กระทิงทอง  P41387
พระครูวิศาลกิจจารักษ์ วัดจันทราราม รุ่นแรก เนื้อเงิน P41381
รูปหล่อพระอธิการก้อน วัดบ้านด่านติง  P41167
เหรียญ พระพุทธ วัดหน้าพระธาตุ ปี10  P41162
หลวงพ่อโลห์ วัดโนนแสนสุข หลัง จาร P41099
หลวงพ่อรื่น วัดพลับพลา  P41054
พระปิดตา หลวงพ่อหมา วัดระเว ไม่รุ้ปี P41037
พระครูวิจิตรสมณคุณ วัดบ้านตาล   P40860
หลวงพ่อเชื่อม วัดโคกเพ็ค  P40878
หลวงปู่อิ๋ว วัดอังโกน รุ่น 2  P40871
หลวงปู่พรหม มหาสุจิตโต วัดประดากุด  P40820
หลวงพ่อวั ดอนมะเหลี่อม+ หลวงพ่อเลี่ยม P40819
สมเด็จสัมโพธิญาณุคตโมภาส วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก P40759
พระอาจารย์จันทร์ วัดศรีสุมังคลาราม  P40607
หลวงพ่อดี วัดหนองจอก P40463
หลวงพ่อโปร่ง วัดดอนมะเหลี่ยม  P40448
เหรียญ 3 อาจารย์ โนนไท รุ่นแรก P40368
หลวงพ่อปุ๊ก รุ่นเททองวัดประโคก  P40366
พระอาจารย์สมพาน วัดเมืองนาท  P40359
พระครูวิจิตรสมณุคุณ วัดบ้านตาล  P40342
หลวงปู่โชติ วัดวชิราลงกรณ์ รุ่นระลึกชาติ P40310
หลวงพ่อใหล วัดป่าสามัคคีธรรม P40216
พระพุทธทีปังกร รุ่นวันสถาปนากองทัพอากาศ เสาร์5 P5110
เหรียญ พระพุทธทีปังกร + เหรียญหล่อ P5109
สมเด็จ วัดหนองไข่น้ำ  P40073
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2024 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb