หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย ยโสธร
หลวงพ่อพวง วัดป่าศรีสุนทร ปี 38 + ปี 48 P47329
20-01-2020 Views: 316
เนื้อทองแดง สวย ที่ระลึกสร้างพระธรรมจักร ปี 38 + ฉลองอายุ 78 ปี ยกคู่

 


หมวด: พระสาย ยโสธร
หลวงพ่อพวง วัดป่าศรีสุนทร ปี 38 + ปี 48 P47329
หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราม ปี57  P46684
เข็มกลัดภาพถ่าย หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราวาส P 46197
หลวงพ่อพวง วัดศรีธรรมาราม ปี 40 P45933
หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม  P45775
หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม  P45671
หลวงพ้อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราม  P45542
เข็มกลัดภาพถ่าย หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราวาส P45379
หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม  P45440
เข็มกลัดภาพถ่าย หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราวาส P 45439
พระขุนแผนพรายพิมพ์โสภา ปรามากรณ์ P45437
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม P45431
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ปี 58  P45075
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม  P45074
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ปี 56 + ปี 60 P45073
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ปี 56 + ปี 58 P45072
หลวงปู่ทองสี วัดสุทธิมงคล รุ่นแรก P44974
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง รุ่นแรก P44815
ล็อกเก็ตหลวงปู่สอ วัดหนองแสง P44000
หลวงพ่อวัด สิงห์ท่า ปี 15  P43713
ขุนแผน อ.อุ้ม สำนักสงฆ์ทุ่งศรีสุข P43379
นั่งพานหลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม  P42440
พระอธิการ คำมี วัดบ้านกุดคำเขียว P42370
หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ หลวงปู่สอ ปี 49  P42369
หลวงพ่อจำปา วัดอัมพวันเหนือ ปี 39  P41863
เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อเพ็ง วัดบูรพาหนองแคน P41861
หลวงปู่ชอบ หลัง หลวงปู่ลอด วัดบ้านลาด ปี 54 P41624
พระครูโสภณชัยคุณ วัดเวินชัย P39979
หลวงพ่อโฮม วัดศรีวีรวงศาราม ปี21 + ปี 27 P39323
หลวงปู่ทองสี วัดสุทธิมงคล รุ่นแรก  P39224
หลวงพ่อสุวรรณ วัดน้ำคำน้อย ปี 53  P38875
หลวงพ่อบุญตา วัดพระธาตุบุญตา  P38862
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง ปี 48 + ปี 53  P38833
หลวงปู่บัว วัดศรีฐานใน  P38817
พระพุธนิมิตรตัง + พระประทานพร  P38752
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ปี 46  P37734
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ปี44  P37730
พระครูวิรุฬหัวนาราม ปี 20 P37646
พระอุปคุต หลวงพ่อบัวเข็ม วัดเนรมิตวนาราม P37490
หลวงพ่อศิริ สำนักสงฆ์ศิริธรรมภาวนา P37363
หลวงปู่โฮม วัดศรีวีรวงศาราม ปี 21  P36564
หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ครบรอบ 90 ปี P36170
หลวงปู่สิมา วัดบ้านแคร่ ปี 19 P36164
พระครูศิลาจาวิรัตน์(หลวงพ่อโท) วัดป่าศิลาอาน์ P36074
หลวงพ่อทัศนัย วัดป่าอัมพวัน ปี 18  P36015
หลวงพ่ออุ่น วัดบากเรือ รุ่นแรก P35677
หลวงปู่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง P34994
เหรียญเจ็ดกษัตริย์ หลัง หลวงปู่สอ ปี43 P34993
เหรียญเจ็ดกษัตริย์ หลัง หลวงปู่สอ ปี41 + ปี 44  P34992
หลวงปู่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง รุ่นแรก  P34820
หลวงปูสอ วัดป่าบ้านหนองแสง รุ่นแรก + ปี 44  P34778
หลวงปุ่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง  P34543
หลวงตาพวง วัดป่านิคมพัฒนาราม ปี45  P34091
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแดง รุ่น 88 ปี  P33595
หลวงพ่อทองสี วัดป่าสุทธิมงคล  P33389
พระผง หลวงพ่อพวง วัดศรีธรรมาราม  P32909
พระครูไขปัญญาธร + พระครูพิทักษ์  P32904
สมเด็จหลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม P32894
พระอุปัชาย์หล้า วัดชัยมงคล รุ่น 7 รอบ  P32891
พระอธิการคูณ วัดบ้านแดง  P32334
หลวงปู่ช่วย วัดศรีฐานใน P31543
พระครูอินทร์ วัดชัยมงคล  P16924
พระครูวีรธรรมสาร(กล้า) วัดบ้านเตาไห P30742
พระครูพิทักษ์ วัดพิทักษ์วนาราม ปี42  P30626
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง รุ่นแรก P30221
หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์หลวงปู่สอ ปี43 P29563
หลวงพ่อทา วัดผักบุ้ง ปี56 P28265
เหรียญ ยืน หลวงปู่พวง หลัง หลวงปู่มา P27688
หลวงพ่อบุญตา วัดศิริมงคล P27681
หลวงตาพวง วัดศรีฐานนอก รุ่นถิ่นกำเนิด P27668
พระครูมหาชัย วัดฟ้าหยาด P27355
หลวงปุ่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง ปี 41 + ปี 48 P26829
หลวงพ่อแสน วัดเหล่าตำแย P25169
หลวงพ่อทัศนัย วัดอัมพวัน  P24288
หลวงปู่สีมา วัดบ้านแคร่ รุ่นแรก  P23266
พระครูวีรธรรมสาร(กล้า) วัดบ้านเตาไห  P23263
หลวงปู่ทองสี วัดป่าสุทธิมงคล P23201
พระครูอุดม วัดสิงห์ทอง รุ่นแรก  P23056
เนื้อผง พัดยศหลวงปู่พวง วัดศรีธรรมาราม P22357
พระครูบุญสารสุนทร+หลวงพ่อจันทา P22092
หลวงปู่หนู วัดบ้านหนองยาง ปี24  P20756
หลวงปู่ดีโลด วัดบูรพาป่าติ๋ว รุ่นแรก P20613
หลวงพ่อจันทา วัดบ้านนาห่อม  P19803
หลวงพ่อจันทา วัดบ้านนาห่อม P19789
พระครูบุญสารสุนทร วัดศรีบุญเรือง P19706
หลวงพ่อเดชา วัดศรีบุญเรือง P16794
หลวงปู่เคน วัดหนองตาไก้ P16836
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง ปี48+51 P16012
หลวงพ่อสุนี วัดหนองหาบแห P16011
พระครูประภัศร์สิกขกิจ วัดสว่างโพธาราม P16007
หลวงปู่แก้ว วัดสุรภาราม P16005
ล๊อกเก็ตพระครูจันทรคุณมุนี วัดหัวเมือง P16004
หลวงพ่อเส็ง วัดอินทราวาส รุ่นฉลองโบสถ์ P16000
เหรียญพัดยศ หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม P15818
หลวงพ่อฮอง วัดเหล่าคำ P15026
พระครูวินัยสุนทรเมธี(หลวงพ่อบังลังก์)  P14719
เม็ดแตง พระครูบวรโสมนัสคุณ วัดสิงห์ทอง P14427
พระอธิการคำมี วัดบ้านกุดพันเขียว ปี28 P13574
หลวงพ่อพิทักษ์ วัดพิทักษ์วนาราม  P12915
หลวงพ่อหม่อน-หลวงพ่อแท่ง วัดบ้านโคกกลาง P12454
หลวงปู่บุญมา วัดสมบูรณ์พัฒนา P11642
หลวงปู่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง ปี52  P10709
หลวงปู่เสาร์ วัดอุทยาราม ปี37  P10541
หลวงปู่น้อย วัดป่าน้อยบ้านกดกุง ปี36  P10491
หลวงปุ่สารณ์ วัดป่าสุจตตสังขะวนาราม ปี28  P10129
พระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ วัดทุ่งนางโอก ปี10 P41436
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง ปี48  P41106
รูปหล่อหลวงปู่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง รุ่น88 ปี P6407
รูปหล่อหลวงพ่อทองจันทร์ วัดหอก่อง P40181
รูปหล่อหลวงตาพวง หมายเลย 540    P3858
พระอุปคุต วัดเนรมิตวนาราม หลวงตาพวง  P3813
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2020 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb