หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย ชัยภูมิ
หลวงพ่อบุญมา ผาเกิ้งรุ่นแรก P54362
02-07-2024 Views: 69
เนื้อทองแดง รมดำ สวย

 


หมวด: พระสาย ชัยภูมิ
หลวงพ่อบุญมา ผาเกิ้งรุ่นแรก P54362
หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่น ประทานพร P54325
พระกริ่ง - ชัยวัฒน์ หลวงพ่อบุญมา  P54098
เหรียญพญานาคคู่ หลวงพ่อสมพร  P54092
หลวงพ่อสมพร วัดถาวรชัยศิริ P54044
พระครูถาวรคีรีวัฒน์ วัดนครบาล  P54108
พระอาจารย์เจตน์ วัดป่าเจริญธรรม ปี 60 P54032
พระใหญ่ วัดคอนสวรรค์ รุ่นแรก P54102
หลวงพ่อมิงเมือง + หลวงพ่อชาญ P53994
สมเด็จทา อภิชาโต วัดอุดร P53660
พระสิริวรคุณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ รุ่น 1  P53562
พระกริ่งชัยวัฒน์ อิทธิฤทธิ์ เทวฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ ปี57 P53529
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน P53440
หลวงพ่อบุญมา วัดปราสาทหิน P53225
เหรียญ พุฒซ้อน หลวงพ่อศรีทัต  P52999
พระอาจารย์บุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 36  P52781
หลวงพ่อวัดเจดีย์ + หลวงพ่อเถิง P52563
หลวงพ่อบุญมา วัดปราสาทดิน  P52607
หลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง รุ่นแรก P52510
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่น บารมี P52382
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 36 P52309
สมเด็จท่านเจ้าคุณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ P52264
เจ้าพ่อพญาแล ปี21  P52104
หลวงพ่อหลักคำ วัดกลางเมือง ปี 15  P51715
ฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปี 25  P52156
หลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุน้อยสามหมื่น P518678
พระครูบุญทัยวรากร ปี14 P51850
พระครูถาวรชัยวัฒน์ วัดเฝือแฝง P51841
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่นแรก P51730
หลวงพ่อเถิ่ง วัดสวนหมาก ปี55  P51659
เหรียญ หลวงพ่อถาวร วัดนครบาล รุ่นแรก P51639
เหรียญ หลวงปู่ด้วง ย่าดี หลัง ศาลปู่ตา ปี 28 P51511
หลวงพ่อถาวรชัยวัฒน์ วัดเฝือแฝง P51334
หลวงพ่อบุญมา วัดประสาทดิน รุ่น ห่วงเชื่อม P51418
หลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง  P50973
หลวงปู่นวย วัดเทพประทานพร P50929
หลวงปู่ อ้วย วัดบึงแวง  P50789
หลวงพ่อบุญมา ครบรอบ 74 + 75 ปี  P50738
เหรียญ ย่าดี วัดบ้านเก่ายายดี ปี37  P50558
หลวงปู่มัน วัดป่าสามัคคีโฆษิตาราม  P50300
หลวงปู่มัค วัดป่าสามัคคีโฆษิตาราม P50196
เหรียญ หลวงปู่วิไลย์ + หลวงปู่มัน 3K  P50193
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 44  P49881
หลวงพ่อพเยาว์ วัดป่าศิลางาม P 49948
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 36 P49473
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวนาราม P49344
พระครูวิจิตรชยารักษ์ + หลวงพ่อประจักษ์  P49064
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาว รุ่นแรก P48913
พระธาตุแก้งกอย หินพลังสเคล่า่ร์ P48778
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคา P46987
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 41 + ปี47  P48638
หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง ปี36 + ปี 47  P48542
เหรียญ หลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน  ปี 62 P45425
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21  P48473
พระครูพเยาว์ วัดป่าศิลางาม รุ่นสารพันดี  P48464
เจ้าพ่อพญาแล ปี 30 + ปี 35  P48459
พระครูพิศิษฐสารคุณ + หลวงปู่อุด  P48429
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาราม   P48414
หลวงปู่ตื้อ วัดสวนหมาก P48155
หลวงพ่อสุรินทร์ วัดศิลาดาล P47905
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ  P47884
หลวงพ่อเคน วัดสามัคคี P47883
หลวงพ่อสุนทร + หลวงพ่อ เหรียญ  P47882
หลวงพ่อเจริญ + หลวงพ่อประหยัด P47879
พระครูพุทธิกรชโยดม + พระครูวิบูลคุณากร P47878
หลวงพ่อสมบูรณ์ ปี 32 + ปี 48  P47876
พระครูโอภาสคุณากร วัดสันติวิโมกข์ P47875
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 + ปี 33  P47867
พระครูถาวร + หลวงปู่เอนก  P47659
เหรียญพระใหญ่ คอนสวรรค์ รุ่นแรก  P47539
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหรดี  P47324
เจ้าพ่อพญาแล รุ่น พลังอำนาจ บารมี P47289
เจ้าพ่อพญาแล วัดโนนอดน้อย P52464
เหรียญ หลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P46944
พระคัมภีรญาณ วัดชัยภูมิวนาราม  P46739
หลวงพ่อถาวร วัดนครบาล รุ่นแรก P46671
แหนบหลวงปู่ศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P46548
พระอาจารย์ตื้อ อาภาโส P46484
หลวงพ่อชน + หลวงพ่อนรเทพ P46267
เหรียญฉลองศาลหลักเมือง 115ปี เมืองภูเขียว P46212
พระใหญ่ วัดคอนสวรรค์ รุ่นแรก P46203
รูปหล่อหลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมืน P45774
เหรียญ หลวงพ่อศรีทัตถ์ พร้อมรุปหล่อ P45729
หลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง P45718
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่นเราสู้  P45582
เหรียญ เจ้าพ่อพญาแล  P45556
หลวงพ่อวัดสวนหมาก ปี 55  P45497
หลวงพ่ออุทัย วัดดงเย็น P45136
เหรียญหลวงพ่อศรีทัด + รุปหล่อ  P45017
เจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ ปี 49 P44821
แผ่นปั๊ม เจ้าพ่อพญาแล  P44785
หลวงปู่ด้วง รุ่นแรก P44550
หลวงปู่เจียม สำนักสงฆ์หนองตะลุมพุกวนาราม P44319
เหรียญ พระแท่น ปี 15  P44302
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 + ปี30  P44223
พระครูวิบูลคณากร วัดสะแก P44132
หลวงพ่อทองมา วัดผาเกิ้ง  P44076
พระครูถาวรชัยวัฒน์ (คง)  P43871
หลวงปู่มณี วัดโบราณ P43417
พระอาจารย์เสมอ วัดลำผักชี ปี49  P43305
เหรียญ เจ้าพระพญาแล ปี 17 + ปี 21  P43242
เหรียญ พระประธาน วัดเจดีย์ 700 ปี P42984
หลวงพ่อประจักษื วัดชัยสามหมอ  P42962
หลวงพ่อประจักษ์ วัดไชยสามหมอ รุ่นแรก P42469
หลวงปู่ชาลี วัดภูกุ่มข้าว P42388
หลวงพ่อกบ วัดป่าช้าบ้านโนนหญ้าคา ปี 54  P42315
พระครูประสิทธิ์ชัยคุณ + หลวงพ่อประจักษ์  P41823
เนื้อผงหลวงพ่อถาวร วัดนครบาล  P41706
พระครูปทุมรัตนาภิบาล (แก้ว) วัดนิคม P39874
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21  P39813
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดนครบาล ปี 32  P39761
พญาแล ปี 17 P39661
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่น เราสู้  P39519
หลวงพ่อบุญเลิศ วัดป่าธรรมสถาน รุ่นแรก  P39404
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ  P39369
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่น เราสู้  P39355
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่น สู้แหลก P39354
เจ้าพ่อพญาแล ยกคู่  P39340
พระครูบุญทัยวรากร วัดสวรรค์คงคา  P39325
หลวงพ่อประจักษ์ วัดช่องสามหมอ รุ่นแรก  P38989
หลวงพ่อแย้ม วัดเพชภูมิ  P38673
หลวงพ่อแย้ม วัดเพชภูมิ  P38902
เหรียญ พลังสเคล่า   วัด พระธาตุแก้งคอย  P38595
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 บล๊อกนวะ  P38516
หลวงพ่อคง + หลวงพ่อบุญมา  P38429
หลวงพ่อบุญมา วดัแดนคงคาวนาราม  P38318
หลวงพ่อนรเทพ วัดม่วง  P38089
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 บล๊อกนวะ  P37848
หลวงพ่อน้อย วัดป่าสำราญจิต  P37804
พระอาจารย์สร้อย วัดป่าศิลาเวก รุ่นแรก P37741
หลวงพ่อหลักคำ วัดกลางเมืองเก่า ปี 44  P37685
หลวงพ่อถาวร วัดเฝือแฝง + แหวน P37584
เจ้าพ่อหลักเมือง ภูเขียว + พระยาภักดี  P37386
หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง  P37014
เหรียญหล่อ หลวงพ่อโสธร หลัง เจ้าพ่อพญาแล P36919
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวดี รุ่นแรก  P35459
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 + ปี 30  P35385
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดนครบาล ปี32  P35270
หลวงพ่อปลัดเหลี่ยม วัดบ้านโนนงิ้ว ปี20  P34950
ขุนแผน + ล๊อกเก็ต วัดเฝือแฝง P34184
หลวงปู่บุญมา วัดแดนคงคาวนาราม รุ่น 2 P34338
หลวงปู่พันธ์ วัดสระแก้ว ปีหมูทอง  P34332
เจ้าพ่อพญาแล เนื้อนวะ P33564
พระผง หลวงปู่ วัดจอมธาตุ  P33530
หลวงปู่พระสิริวรคุณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์  P33379
เจ้าพ่อพญาแล ปี30  P33373
พระมงคลมิงเมือง วัดพรมมาวาส รุ่นแรก P32440
หลวงพ่อหลักคำ วัดกลางเมืองเก่า P31840
หลวงปู่หลักคำ วัดกลางเมืองเก่า P31709
พระครูถาวร (คง ) วัดเฝือแฝง P31594
หลวงปู่คง วัดเฝิอแฝง รุ่นแรก P31494
พ่อพระธาตุปรางค์กู่  P31429
หลวงพ่อบุญมี วัดปัจฉิมานุการราม P31211
สมเด็จ วัดศิลาทรงธรรม P30174
เจ้าพ่อพญาแล ปี 30 + 47 P29649
หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง รุ่นแรก สวย P28969
เจ้าพ่อหลวงอภัย + หลวงบรรเทา  P28567
พระครูพิบูลย์ กิตติสาร วัดชัยพิบูลย์ P28551
หลวงพ่อบุญตา วัดหนองนาแซง รุ่น 1 P28536
หลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองนาแซง P28517
หลวงพ่อโต วัดโพธิตาล  P26534
เจ้าพ่อพญาแล ออกวัดนรเทพหนองขาม P26294
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวดี P26208
หลวงพ่อทอง วัดป่าบ้านพลัง รุ่นแรก  P26102
หลวงพ่อเคน วัดสามัคคี รุ่นแรก P26072
พระครูเทพสถิตคณารักษ์ วัดวะตะเเบก P24718
หลวงพ่อทองคำ วัดสะพานยาว P24534
หลวงพ่อบัวลอย หลัง เจ้าพ่อหลวงศิริ วัดสวนป่าศิริมงคล P23288
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวนาราม รุ่นแรก P23127
สมเด็จหลวงพ่อบุญมา วัดศรีอุดม  P23039
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวนาราม รุ่นแรก P22923
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่นแรก  P22767
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 ไม่มีโค๊ต P22066
เหรียญ 3 อาจารย์ วัดศิลาดาด P21476
หลวงพ่อน้อย วัดป่าสำราญจิต P21249
รูปหล่อหลวงปู่บุญมา ถาวโร รุ่นมหาลาภ  P20965
พระครูปทุมรัตนาภิบาล วัดนิคมหนองบัวบาน P20816
หลวงปู่อ้วย วัดบึงแวง รุ่นวัวธนู รุ่นแรก P20555
เหรียญหล่อวัดเขากะบุก+เนื้อผง พญาแล P20142
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาว รุ่นแรก P19946
หลวงพ่อบุญทัยวรากร ปี 14  P19909
หลวงพ่อพิลาพลญาโณ วัดบ้านดงเย็น P19325
หลวงพ่อสิงห์ วัดหนองบัวลอย P19269
พระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) วัดทุ่งสว่าง P18934
หลวงพ่อหลักคำ ปี 15 + ปี 44 P18910
พระครูอินทรียธรรมโสภิต วัดอินทรีย์สังวรวนาราม P18681
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ P18543
หลวงพ่อปั้น วัดหนองโจด  P18540
รูปหล่อหลวงปู่จุ้ย วัดโพธิ์ศรี บ้านเดือ P18175
นั่งพานหลวงปู่พันธ์ วัดสระแก้ว ปี38  P18399
เหรียญนั่งพาน พระอาจารย์ขำ วัดกลอยสามัคคี P18398
หลวงพ่อบุญมา วัดคงราวนาราม รุ่นแรก P18381
หลวงปู่พัน วัดบ้านเมืองน้อย  P18139
พระครูบุญทัยวรากร วัดสวรรค์คงคา ปี14  P18052
หลวงพ่อทองคำ วัดสะพานยาว P16922
หลวงพ่อวีรชัยสุนทร วัดทรงศิลา รุ่นแรก P15313
พระครูเอนกธรรมประสาธน์ วัดศรีสนามคงคา  P15291
หลวงพ่อพวง วัดป่าอนุรักษ์วนาราม P15061
หลวงพ่อปลัดเหลี่ยม วัดบ้านโนนงิ้ว  P14728
หลวงปู่ผา วัดศรีมงคลหนองบัว  P13442
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2024 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb