หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย อยุธยา
เหรียญหล่อพระอุปัชาย์ลอย วัดบ้านพลับ P54340
12-06-2024 Views: 131
เนื้อทองเหลืองหล่อ

 


หมวด: พระสาย อยุธยา
เหรียญหล่อพระอุปัชาย์ลอย วัดบ้านพลับ P54340
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ (พิมพ์กรรมการ) เนื้อแดง P54339
หลวงพ่อแสง วัดโคกโพธิ์  P54303
พระกริ่ง หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน P54290
พระผง หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี 40 P54293
หลวงปู่ชัยมงคล (เพิ่ม) วัดใหญ่ชัยมงคล P54077
หลวงพ่อพระศรีอารีย์ วัดมะขามโพลง ปี13 P53997
รูปถ่ายหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม P53961
พระนาคปรก วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ปี 64  P 54001
เหรียญอยู่เย็นเป็นสุข วัดรัตนชัย (วัดจีน)  P53765
เหรียญ นิรันตราย วัดไชย ปี 36 P53628
หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ P53525
พระอาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ รุ่นแรก P53390
ย้อนยุค หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน P53271
หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ปี19 P53072
พระครูประชาพัฒนกิจ วัดศรีประชา P53001
หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก  P52962
หลวงพ่อประเสริฐ วัดช้าง ปี 53  P52969
ไฉ่ซิงเอี๊ย หลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม P52856
หลวงปู่ถนอม วัดใหม่กบเจา ปี 16 P52855
พระครูพิศิษฐสังฆการ เจ้าคณะตำบลหัวเวียง P52820
หลวงพ่อกล่อม วัดโพธิ์ประสิทธิ์ P52814
พระผงหลวงพ่อจิ๊ วัดโบสถ์สมพร P52743
พระราชวรญาณ (อุ่ม) วัดชุมพลนิกายาราม P52348
หลวงพ่อยอด วัดบ้านแดง ปี 18  P52294
พระครูอดุลธรรมประกาศ วัดนครหลวง ปี 19 P52290
หลวงพ่อสุ่น หลัง หลวงพ่อพุฒ วัดบางปลาหมอ P52288
หนุมานรุ่นแรก ( ไตรภพ ) หลวงพ่อสายทอง วัดพรหมนิวาส
หลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม P52217
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี 36 P52191
พระอธิการปลั่ง วัดวังชะโด ปี20 P52096
หลวงพ่อโต + เหรียญพระพุทธบาท P51873
หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว P51848
หลวงพ่อล้อม วัดดอนกระสัง รุ่นแรก P51810
หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม ปี 43  P51809
หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน ปี 40 P51807
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ หลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม P51761
พระครูสุทธาจารวัตร (เคลิ้ม)วัดโพธิ์เผือก P51505
หลวงพ่อยวง วัดบางซ้ายใน ปี 20 P51504
หลวงปู่ทองชุบ วัดตลาดเกรียบ P51337
สมเด็จอุ้มพระปิดตาหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ P51247
เหรียญหล่อหลวงพ่อปาน วัดปานนมโค ปี44 P51097
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดลาชิด ปี06  P51096
ล๊อกเก็ตหลวงปู่ดู่ วัดสะแก  P51013
หนุมาน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส P50955
นั่งพานหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา P50773
พระสังกัจจาย + เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนันเชิง P50847
หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน P50746
พระพุทธเมตตาบารมี ประจำปีเกิด P50398
เหรียญหล่อ พ่อปู่เฉวง หัวเวียง P50317
พระอาจารย์นะ อชโต วัดปิ่นแก้ว ปี 19  P50172
หลวงพ่อตี๊ วัดสิงห์สุทธาวาส P49497
หลวงพ่อฉิมชัยมงคล วัดใต้  P49984
หลวงพ่อโกีะ วัดเก้าห้อง P49911
หลวงพ่อยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด  P49909
หลวงพ่อกลั่น ย้อนยุค เนื้อเงิน  P49597
หลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง ปี34 P49626
หลวงพ่อจวน วัดบ้านสร้าง รุ่น พระเกล้า ปี 37 P49419
พระแก้วหลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ  P49362
หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง  P49292
พระพรหม หลัง เรียบ พระอาจารย์นพวรรณ P49283
หลวงพ่อจวน วัดบ้านสร้าง P49172
พระอุปัชาย์ลอย วัดบ้านพลับ ปี 44 P49167
หลวงพ่อจอก วัดดงหวาย P47161
หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแจกทาน P49125
หลวพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง รุ่นอายุ 84 ปี P47465
เหรียญชินราช หลวงพ่อช่วง วัดโคกช้าง ปี13 P48677
หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน P49072
หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน รุ่นเมตตา บารมี ปี 38  P48942
พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิธ P48875
หลวงปู่ฟู วัดกุฏิลาย ปี 46  P48597
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 46 P48451
หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน รุ่น 96 ปี P48407
สมเด็จหลวงพ่อเจริญ วัดตาลานใต้ P48248
หลวงพ่อชิ้น วัดหนองบัว ปี 38 P48232
เหรียญ เจ้าพ่อปราสาททอง รุ่นแรก P48131
พระครูพิศาล รัตนคุณ วัดพระแก้ว ปี 39 P48035
หลวงพ่อปาน หลัง ยันตเกราะเพชร P48010
หลวงพ่อทรัพย์ วัดใหม่ปากบาง P47928
เหรียญ จง นิล   P47761
หลวงพ่อดำ วัดสนามไชย ปี 22  P46346
พระครูสังฆรักษ์ (แหวน) รุ่นสรงน้ำ ปี 17 P47610
หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาสวิปัสสนา P47569
หลวงพ่อสังวาลย์ วัดวิเวกวายุพัด P47506
หลวงพ่อสังวาลย์ วัดวิเวกวายุพัด P47506
สมเด็จ วัดทอง ปี 15 P47498
พระครูประโชตวรคุณ วัดโคก P47227
หลวงพ่อชม วัดนอกเทพธารา P47009
พระอุปาลีมหาเถระ + พระครูวรดิตถ์วุฒิธรรม P46960
หลวงพ่อโต วัดแดง + พระพุทธนิโรจนรังษี P46844
หลวงพ่อเปีน กับ หลวงพ่อยวง P46745
พระอุปัชาย์จำนงค์ วัดหัวหิน รุ่นแรก + หลังพระพรหม P46722
หลวงพ่อปาน วัดชีปะขาว ปี 19 P46436
จรเข้เจ้าทรัพย์ หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก P46038
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตธิราช P46101
หลวงพ่อฟ้อน วัดบ้านพาด ปี 18 P46020
พระปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 40  P45981
หลวงพ่อโบ วัดโคกชะนี รุ่นแรก  P45964
เหรียญพระเจ้าเสือ วัดตึก ปี 19  P45948
หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ปี 30  P45942
พระครูวิจารณ์ธรรมกิจ วัดวิมลสุนทร ปี 15 P45915
หลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง P45832
หลวงพ่อจวน วัดบ้านสร้าง ปี19  P45506
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ครึงซีก P45433
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 38  P45321
พระพุทธบรมไตรโลกนาค รุ่นพระเจ้าช้างเผือก P44940
หลวงปู่ทัต + หลวงพ่อวิชัย  P44937
หลวงพ่อสังข์ ! หลวงพ่อเถิ่ง วัดน้ำเต้า  P44934
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 44 P44932
พระกริ่งกำแพงแก้ว หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส P44859
หลวงพ่อทองอยู่ วัดอุทัย ปี 33  P44803
พระครูพิศิษฐสังฆการ วัดกะทิง ปี 11 P44566
หลวงพ่อช้อย วัดนนทรีย์ ปี25  P44508
หลวงพ่อสังข์ วัดสีกกุน รุ่นพิเศษ P44266
หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา P44203
พระราชวรานุวัตร วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ P44102
พระครูสรนาทวิเศษ วัดกษัตราธิราช ปี 25  P44001
หลวงพ่อ เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา รุ่นปลอดโรค P43813
หลวงพ่อตุ้ม วัดจันทาราม  P43806
หลวงพ่อขาว วัดแก้วตา ปี 21  P43561
หลวงพ่อฮวด วัดรวก ปี 35  P43372
หลวงพ่อฟู วัดกุฏิลาย ปี 44  P43222
หลวงพ่อโบ วัดโคก ปี 13  P43175
พระครูจันทรสิทธิคุณ วัดศิวาราม P42751
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 39 P42732
หลวงพ่อกลั่น-หลวงพ่อสนิท วัดโคกสะอาด P42724
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี 36  P42710
พระครูอุทัยคณารักษ์ วัดหนองน้ำสัม ปี39 P42610
ขุนแผนเคลือง สีเขียว หลวงพ่อลำใย วัดสะแก P42550
หลวงพ่อเชื้อ วังกโส วัดขุนทิพย์ รุ่น 1  P42532
หลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง ปี 34  P42526
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 37 P42502
หนุมาน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสนา P42474
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค  P42431
หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ ปี 34  P42365
พระครูอุดมนครกิจ เจ้าคณะอำเภอนครหลวง P42345
หลวงพ่อสังวาลย์ วัดโบสถ์สมพร เสมาเล็ก P42287
เหรียญ 5 คณาจารย์ วัดตองปุ  ปี 14  P42241
หลวงพ่อโต วัดพนันเชิง รุ่นมหาเศรษฐี ปี 50  P41850
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ ไม่รู้ ปี  P41732
หลวงพ่อจรูญ วัดตึก ปี 23  P41717
พระครูสุทธาจารวัตร วัดโพธิ์เผือก  P39644
หลวงพ่อสำเภา + หลวงพ่อพุฒ  P39375
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 38  P39267
พระประธานอู่ทอง วัดขุนทราย ปี 30  P39264
หลวงพ่อเจาะ วัดประดู่โลกเชษฐ์ ปี 15  P39123
หลวงพ่อประจักษ์อุทัยเขต วัดโคกช้าง ปี 08  P39085
หลวงพ่อถนอม วัดใหม่กบเจา ปี 16 + ปี43  P39040
หลวงพ่อแม้น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม P39008
หลวงปู่เขียว วัดบางบาล ปี 30  P38952
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ ปี 36  P38672
พระอุปัชฌาย์ลอย + พระครูสุนทรธรรมนิวัฐ  P38923
พระพุทธ ปี 24 หลัง หลวงพ่อจอก วัดดงหวาย P38897
พระครูวิหารกิจจานุการ (แพ) วัดกลางคลอง ปี 17 P38822
หลวงปุ่ขาว + หลวงพ่อน้อย  P38755
พระปรุ หลวงพ่อโต วัดพนันเชิง  P38642
หลวงพ่อปาน พิมพ์ ครุฑ ผีเสื้อ  P38274
หลวงพ่อปาน พิมพ์หนุมาน ปี 36 P38246
พระครูพิมลสารโสภิต วัดนิเวศน์ ปี 17  P38113
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค  P38018
หลวงพ่อมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร  P37940
พระอุปชาย์เจียม-พระครูเนกขัมมวิสุทธิคุณ วัดหนองแห้ว P37728
หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน ปี 21  P37718
หลวงพ่อเพี้ยน วัดบ้านโป้ง  P37702
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี18  P37373
พระเจ้าเสือ วัดตึก  P37242
หลวงพ่อกัณหา วัดตาลเอน ปี 25  P37205
พระสุนทรธรรมโกศล(เกตุ) วัดนางปลื้ม ปี 18 P37012
พระเทพโบราณ (ไวทย์) วัดพนันเชิง ปี 37  P36967
หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน ปี 33 + ปี 49  P36910
หลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี 37  P36747
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 44  P36746
หลวงพ่ออิ่ม วัดลาดชะโด ปี 21  P36608
พระครูโสภิตนครธรรม วัดราษฎร์บำเพ็ญ P36400
พระปลัดฝุ่น วัดกุฏิทอง  P36316
หลวงปู่เทียม รุ่น 2 + หลวงพ่อพรหมา P36298
หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน ปี 21  P36280
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี 14   P 36179
พระครูสมุห์ไฉน วัดตองปุ ปี20  P36071
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี35  P36065
หลวงพ่อสังวาลย์ วัดโบสถ์สมพรชัย P36011
พระครูญาณวุฒิกร วัดหันตรา  P36005
หลวงพ่อกอง วัดเทพพระจันทร์ลอย ปี 15  P35972
พระครูโกมุท สรคุณอินทร์ วัดสระบัว P35805
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ  P35803
พระครูอาทรวิริยะกิจ วัดสว่างอารมณ์ ปี21 P35691
ท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ P35672
หลวงพ่อศาสดา วัดจรเข้ไล่  P35623
หลวงพ่ออุ่ม วัดชุมพลนิกายาราม  P35621
พระพรหม หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว  P35379
หลวงปู่แถม วัดบ้านพาสน์ รุ่นแรก  P35345
หลวงพ่อเงินเด่น วัดขุนทิพย์ รุ่นแรก  P35285
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 45  P35221
หลวงปู่ชื้น วัดวงษ์สวรรค์ ปี18  P34876
หลวงพ่อสาย วัดขนอนใต้  P35180
พระครูอาทรสุตคุณ(จื่อ) วัดศักดิ์ ปี 28  P35104
หลวงปู่วน กับ หลวงพ่อผล  P35103
หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง  P35097
หลวงพ่อจ้อย-หลวงพ่ออยู่ วัดบ้านแพน P34938
หลวงพ่อประเสริฐ วัดโบสถ์สมพรชัย ปี20  P34925
หลวงพ่อแก้ว หลัง อาจารย์ชุบ วัดสามเรือน P34816
หลวงพ่อกัน วัดบ้านกลิ้ง P34705
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช ปี18  P34432
พระครูโอภาสธรรมวัฒน์ วัดพิกุล P34276
พระพรหม หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน  P34265
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี36  P34118
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี36  P33930
หลวงพ่อขาว วัดแม่นางปลื้ม หลังยันต์จักรพรรดิ P33785
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 18  P33745
หลวงพ่อสอน วัดสามเพลง ปี 32 + ปี 40  P33484
หลวงพ่อทองอยู่ วัดขุนทิพย์ รุ่น 3  P33474
หลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี31  P33429
หลวงพ่อจวน วัดบ้านสร้างปี 34 + ปี 36  P33302
ครูบาสิงห์โต วัดอโยธยา P33292
พระราชธานินทราจารย์ วัดพนันเชิง ปี13  P33283
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี23  P33264
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี18 P33228
พระครูญาณอุท้ย วัดบ้านหีบ  P33177
หลวงปู่รอด วัดสามไถ  P33157
พระราชธานินทราจารย์ วัดพนันเชิง ปี 07  P33131
พระครูสังฆรักษ์ (แหวน ปัชโชโต) รุ่นสรงน้ำ P33006
หลวงพ่อมิ วัดสิงห์   P33005
พระครูปัญญานุวัตร วัดป่าคา ปี 18  P32966
พระครูพิบูลย์วิหารธรรม วัดมะขามโพลง ปี34 P32779
หลวงพ่ออุ่ม วัดชุมพลนิกายาราม  P32754
หลวงปุ่ฮวด วัดรวก P32622
หลวงพ่อสังวาลย์ วัดวิเวกวายุพัด ปี19  P32451
หลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง ปี34  P32407
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี 18  P32404
หลวงพ่อย้อย วัดราชบรรทม  P32290
พระครูประสาธน์วิทยาคม วัดกลาง P32288
หลวงพ่ออุปัชาย์ไฝ วัดนพรัตนาราม ปี33  P32127
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี26  P32043
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นไทยรักไทย P31990
หลวงพ่อชม วัดเขาดิน ปี19 + ขวัญถุง  P31943
หลวงพ่อคล้อย วัดช้าง P31937
หลวงพ่อชินสีห์ วัดวงฆ้อง  P31861
พระครูวิจารณ์ธรรมกิจ วัดวิมลสุนทร ปี15  P31728
หลวงพ่อลอย วัดเทพมงคล ปี27  P31688
หลวงพ่อโบ วัดบางชะนี  P31589
หลวงพ่อลำเพย วัดอโธยา  P31545
พระอธิการเจียก วัดศิริสุขาราม รุ่นแรก P31477
พระอธิการป่วน วัดพร้าวโสภณาราม ปี36  P31410
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี18  P31280
หลวงพ่อจิ๊ วัดโบสถ์สมพรชัย P31195
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี17  P31005
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ รุ่นชาตรี P30990
พระครูอภัยศีลคุณ วัดนครโปรดสัตว์ ปี19  P30887
พระปรก หลวงปู่ดู วัดสะแก ปี40  P30774
พระครูอุดมวรกิจ วัดห้วยจรเข้  P30708
หลวงพ่อบุญธรรม วัดกลางรามัญ ปี 17 P30673
เหรียญ ธมมาวุโธ วัดโคกกรวด ปี20 P30536
หลวงพ่อใช้ หลัง พลวงพ่อกัณฑ์ บ้านแพรก ปี19 P30501
พระครูโสภณ วัดคู้สลอด  P30432
พระอุปัชาย์กลั่น วัดพระญาติ ปี45  P30390
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค  P30038
หลวงพ่อเจาะ วัดประดู่โลกเชษฐ P29868
หลวงพ่อจวน วัดบ้านสร้างปี 37  P29765
พระอาจารย์ลำเพย วัดโพธิ์ลำแพน P29749
หลวงพ่อเงินเด่น วัดขุนทิพย์ รุ่นแรก P29722
พระครูประจักษ์สุตคุณ เจ้าคณะอ.มหาราช P29617
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ ย้อนยุค P29605
หลวงพ่อประเสริฐ วัดโบสถ์สมพรชัย  P29570
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี02 P29502
หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง P29496
หลวงปู่สี วัดสะแก ปี17  P29488
หลวงพ่อใหญ่ วัดดอนกลาง P29482
พระครูญาณวิฒิกร (เวช) วัดหันตรม  P29436
เหรียญหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ P29333
หลวงพ่อทองชุบ วัดตลาดเกรียบ P29213
หลวงพ่อโต วัดพนันเชิง รุ่น มหาเศรษฐี P29196
พระอธิการเพิ่ม หลัง พระครูอดุลย์ วัดแค P29121
หลวงพ่อเผือน วัดสามบัณฑิต P28991
หลวงพ่อทรัพย์ วัดใหม่ปากบาง  P28988
หลวงพ่อสาย วัดขนอนใต้ P28980
เหรียญ ยันต์เกราะเพชร เก่า P28945
พระอุปัชาย์เดช วัดทุ่งชาน ปี19 P28940
พระปลัดฝุ่น วัดกุฏีทอง P28931
หลวงพ่อฟุ้ง วัดธรรมสินธ์โสภา P28854
หลวงพ่อหลง วัดสนามไชย ปี18 P28841
พระครูปิยะธรรมโฆษิต วัดบ้านสร้าง ปี 15 P28761
พระราชสุวรรณโสภณ วัดสุวรรณดาราราม P28760
หลวงพ่อจั่น วัดบางสงบ  P28678
หลวงพ่อเผือน วัดสามบัณฑิต P28607
หลวงพ่อน้อย + พระครูอั๋น P28549
หลวงพ่อแก้ว วัดบางเดียน P28346
หลวงพ่อประเสริฐ วัดโบสถ์สมพร ปี19 P28333
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค  P28322
พระอาจารย์ทวี วัดบันไดช้าง P28110
พระครูกัลยากิจโกศล (เฉือย) วัดเกาะราษฎร์ฯ P28100
หลวงตาเพชร วัดตองปุ ปี42  P27937
พระนเรศวร ออกศึก อโยธยา P27771
หลวงพ่อเชื้อ วัดญาณเสน ปี38 P27769
พระครูอุปการโกศล วัดเทพอุปการาม P27545
หลวงพ่อเผื่อน วัดสามบัณฑิต  P27195
หลวงพ่อเสนาะ วัดพุฒาวาส ปี56 P27056
หลวงพ่อเจริญ วัดตาลานใต้ ปี19  P26992
พระครูบุญชู วัดบ้านดาบ ปี25  P26816
เหรียญหล่อ หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ P26786
หลวงพ่อฟอง วัดตาลเอน P26698
หลวงปู่ชัยมงคล (เพิ่ม) วัดใหญ่ชัยมงคล ปี24  P26697
หลวงพ่อยวง วัดบางซ้ายใน  P26402
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี29  P26377
หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม P26373
หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา รุ่นแจกทาน P26273
เหรียญหล่อหลวงพ่อจั่น วัดบางสงบ  P25969
หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง  P25893
หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้  P25664
หลวงพ่อปาน 50 ปีพุทธภูมิ ปี31  P25324
หลวงพ่อฮวด วัดสุวรรณดาราราม P25210
หลวงพ่อต่วน วัดกล้วย รุ่น ศีล 5  P25187
พระครูปลัดบุญส่ง วัดนางกุย ปี32 P25151
หลวงพ่อต่วน วัดกล้วย รุ่นศีล 5  P25142
หลวงปู่สุ่น วัดบางปลาหมอ ปี36  P25136
พระครูพิบูลวิหารธรรม วัดมะขามโพลง P25029
หลวงพ่อขาว หลัง หลวงพ่อใหญ่ วัดลำพระยา P25017
หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ปี45  P24965
หลวงพ่อเฒ่า หลัง หลวงปู่ทวด วัดศรีภวังค์ P24945
หลวงพ่อนิล วัดหน้าต่างนอก P24882
หลวงพ่อเฉื่อย วัดเทพธารา(โรงนอก )  P24607
พระอุปชาย์เจียม-พระครูเนกขัมมวิสุทธิคุณ วัดหนองแห้ว  P24606
หลวงพ่อเฉื่อย วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม P24603
หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช ปี18 นาคคู่ P24562
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นไทยรักไทย P24555
หลวงพ่อหวล วัดพุทไธสวรรย์ P24511
หลวงพ่อปาน หลัง ยันต์เกราะเพชร P24472
พระอุปัชฌาย์โอษฐ วัดดอนพุทธา ปี39  P24456
หลวงพ่อโตหลวงปุ่ขาว วัดเกาะเลิ่ง P24448
หลวงพ่อปาน ปี30  P24341
หลวงพ่อแก้ว + หลวงพ่อบุญยัง วัดสามเรือน  P24238
หลวงพ่อสาย วัดขนอนใต้ ปี19 P23902
เหรียญชาตรี หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี18  P23813
พระครูประสุตปริยัติกิจ(เพาะ) วัดเสาธง(เก่า) P23735
หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ  P23681
หลวงพ่อธง คงดิวิริโย วัดไทรโสภณ P23641
พระครูวิหารกิจประสาธน์ วัดกลางขุย  P23633
หลวงพ่อขาว วัดนครโปรดสัตว์ ปี37  P23631
พระครูนิเทศธรรมกถา วัดไก่เตี้ย  P23630
หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ  P23626
หลวงพ่อจันทร์ วัดบ้านม้า ปี19  P23603
หลวงพ่อยวง วัดบางซ้ายใน ปี20  P23425
พระครูพรหมศิริ วัดศาลาลอย  P23153
หลวงพ่อกลั่นหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ P23117
หลวงปุ่ชุ่ม วัดขนอนเหนือ ปี14  P23110
พระครูพินิจนครเขต (แรม) วัดสำมะกัน  P23037
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อแกละ รุ่นคุณธรรม P22711
หลวงพ่อสิงห์ วัดพนันเชิง  P22702
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช ปี18  P22588
พระอาจารย์จำลอง หลัง ปู่ท้าวมหาพรหม P22545
หลวงพ่อเจริญ วัดโคกช้าง ปี38  P22516
เหรียญหล่อหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ฯ  P22506
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อสอน โฆสโก วัดสามเพลง P22286
เหรียญพระประธาน วัดราษฎร์บรรจง  P22265
หลวงพ่อเพชร วัดนนทรีย์ ปี35 P22166
พระครูพิพิธวิหารการ วัดกษัตราธิราช P22161
หลวงพ่อดิษ วัดธรรมนาวา  P22144
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช P22056
หลวงพ่อปลอด หลังหลวงพ่อสำราญ วัดพระนอน P22045
พระใบฎีกาแสวง วัดโคกม่วง ปี19  P21957
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ปี36  P21901
หลวงพ่อแมน วัดหน้าต่างนอก ปี49 P21874
หลวงพ่อพิบูลวิหารธรรม(พิณ) วัดมะขามโพลง P21774
หลวงพ่อหยด วัดเจ้าเจ็ดใน ปี29  P21288
หลวงพ่อระหงษ์ วัดแค  P21252
หลวงพ่อสังวาลย์ วัดโบสถ์สมพรชัย รุ่นแรก P21244
หลวงพ่อประเสริฐ วัดโบสถ์สมพรชัย ปี19 P21238
หลวงพ่อจันทร์ วัดตะบอง รุ่นเงินไหลมา P21049
พระปรกหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่น 2  P20969
พระอาจารย์วงษ์ จ.อยุธยา P20958
พระครูประสิทธิ์ธรรมคุต วัดม่าบโพธิ์  P20931
หลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง ปี35  P20930
พระพุทธนิฤมลธรรมโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ P20913
เหรียญหล่อหลวงพ่อสายทอง วัดพรหมนิวาสวรวิหาร P20871
พระครูประโฃติวรคุณ (เจือ) วัดโคกหิรัญ P20803
พระครูพิบูลย์วิหารธรรม วัดมะขามโพลง P20712
พระอุปัชฌาย์เล่ง วัดหลวงพ่อขาว ปี23  P20701
หลวงพ่อทวี วัดบันไดช้าง P20686
หลวงพ่อฟุ้ง วัดธรรมสินธุ์โสภา ปี20  P20679
เหรียญพระพุทธญาณมุนี(พ่อปู่) วัดพนมยงค์  P20497
ชินราฃเนื้อผง หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ P20342
หลวงพ่อปาน หลัง องค์พ่อ วัดศาลพันท้าย P20303
พระครูพิพิธวิหารการ (เทียม) วัดกษัตราธิราช P19916
พระครูพิศาลฐาปนกิจ วัดศรีโพธิ์ ปี38 P19847
หลวงพ่อเชย วัดขนอน ปี18  P19593
เหรียญสแตมป์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก P19776
หลวงพ่อโกย วัดพนันเชิง ปี22 P19741
พระมหาฮวด วัดรวก P19735
พระครูโสภิตนครธรรม วัดราษฎร์บำเพ็ญ P19727
หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ P19723
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี35 + หลังสิงห์ P19640
หลวงพ่อไวย์ วัดตองปู ย้อนพ.ศ. P19511
หลวงพ่อไวทย์ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม P19510
พระครูรัตนธรรมารักษ์ วัดธรรมสินธุ์โสภา P19499
หลวงพ่อเชย วัดสามเรือน ปี18 P19439
หลวงพ่อเผือน วัดสามบัณฑิต  P19266
รูปหล่อหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค P19234
หลวงปู่พยุง วัดนนทรีย์ P18775
เหรียญ สามอาจารย์ วัดขวิด  P18341
หลวงปู่ขาบ วัดฤาไชย  P18337
พระครูวัฒนโสภณ วัดมาบพระจันทร์  P18336
พระครูปริยัติคุณูปการ(วาสน์) วัดบ้านแพน P18335
หลวงพ่อกัณหา วัดตาลเอน  P18333
หลวงพ่ออุไร วัดบางนมโค รุ่นเสาร์5  P18332
หลวงพ่อจิ๊ วัดโบสถ์สมพรชัย P18331
หลวงพ่อเชย วัดขนอน ปี36  P18328
หลวงพ่อระหงษ์ วัดแคหัวรอ ปี23 P18327
หลวงพ่อโต+ หลวงพ่อดำ  P18322
หลวงพ่อปั้น วัดพิกุลโสคัณ P18319
หลวงพ่อเติม วัดบ้านอ้อ ปี39  P18318
หลวงปู่เทียม วัดกษัตริฯ  P18317
พระอาจาย์ปี วัดกระโดงทอง ปี32 + ปี37  P18315
หลวงพ่อพิน วัดศรีประชา P18314
หลวงพ่อจุล วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ปี34  P18308
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี46  P18307
พระอาจารย์แปลก วัดธรรมนาวา P18304
หลวงปู่เขียว วัดบางบาล ปี30  P18303
หลวงพ่อโต วัดบางม่วง  P18302
หลวงพ่อชื้น วัดหนองบัว P18301
หลวงพ่อใหญ่ วัดโคกเสือ P18157
พระครูสิทธิพงษ์คณาทร วัดเทพอุปการาม P18299
หลวงปู่กรอง วัดสว่างอารมณ์ ปี49  P18298
หลวงปู่ส่วน วัดม่วงหวาน ปี37 P18297
พระอาจารย์บุญเรือง วัดโพธิ์แตงเหนือ ปี29 P18296
หลวงพ่อหน่ำ วัดใหม่นครหลวง P18294
หลวงปู่ปลัดพิน วัดมลฑลประสิทธิ์ ปี38  P18289
พระครูตั๋ง วัดโพธิ์เอน ปี36  P18288
พระอุปัชาย์โอษฐ วัดดอนพุทรา  P18286
หลวงพ่อเชื้อ โอภาโส วัดขุนทิพย์ รุ่นแรก P18284
หลวงพ่อคง วัดอินทาราม รุ่น2  P18283
หลวงพ่อจ๋อง วัดลาดระโหง ปี38 P18282
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี37  P18281
พระครูถาวรธรรมสาร วัดลาดทราย P18279
พระครูบุญสาร(เล็ก) วัดโบสถ์  P18278
หลวงปู่เปลื้อง-หลวงพ่อพยุง วัดต้นสะตือ P18277
พระครูสุวรรณโสรัต วัดสุวรรณเจดีย์ P18274
หลวงพ่อเจริญ วัดวงฆ้อง รุ่นกรุงเก่า P18273
หลวงปู่ผล วัดอินทาราม  ปี31  P18272
พระครูโกมุทสรคุณ วัดสระบัว ปี14 P18106
หลวงพ่อไวย์ วัดสุทธาโภชน์ รุ่นโภคทรัพย์ P17973
อาจารย์หยอด วัดพิชัย รุ่นแรก P17613
เหรียญขี่มอเตอร์ไซค์ หลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง P17488
เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่เทียม ปี16  P17337
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี46  P17309
หลวงพ่อตั๋ง วัดโพธิ์เอน ปี38 P17271
หลวงปู่จ่าย วัดบ้านสร้าง ปี35 รุ่นแรก P17260
หลวงพ่อสอน วัดสามเพลง ปี22 P17256
หลวงพ่อริ้ว วัดลาดเกรียบ รุ่นพิเศษ P17252
หลวงพ่อผัน วัดมณฑลประสิทธิ์ P17234
หลวงพ่อส่าง วัดบ้านสร้าง ปี36  P17211
พระสมุห์อู๋ วัดกลางรามัญ P17177
พระครูอาคมวรเวช วัดขุนจ่า P17174
หลวงพ่ออุไร วัดบางนมโค ปี37  P17170
หลวงพ่อเงินเด่น วัดขุนทิพย์ รุ่นแรก P7155
หลวงพ่อระหงษ์ วัดหัวรอ P17120
พระครูสุทธิวรวัฒน์ วัดสุทธิรุจิราราม P17119
หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช ปี20  P16915
พระครูสุทธิวรวัฒน์ วัดสุทธจืราราม ปี28 P16892
พระครูประสิทธิ์ วัดมณฑลประสิทธิ์ P16857
หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน ปี21  P16846
พระครูพิบูลย์วิหารธรรม วัดมะขามโพลง ปี34 P16731
หลวงพ่อโต วีดสะตือ  P15976
หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นพิเศษ P15972
พระอาจารย์มงคล วัดไชยภูมิ ปี14 P15918
หลวงพ่อเปลี้อง วัดอัมพวา P15896
หลวงปู่เปรื่อง วัดกกแก้วบูรพา รุ่นแรก P15887
พระอุปัชาย์ชั้น วัดแคอรัญญิก ปากท่า ปี16  P15292
หลวงพ่อสง่า วัดไผ่ล้อม ปี 23 + ปี 35 P15196
หลวงพ่อทองหล่อ วัดร้อยไร่ ปี30  P15169
พระครูวิบูรสุตคุณ วัดโบสถ์ P15138
พระครูอุปการโกศล วัดเทพอุปการ ปี36  P14957
หลวงพ่อพัน วัดบ้านสร้าง P14903
พระครูวิบูลธรรมานุสรณ์ (เทพ) วัดทางหลวง P14873
พระใบฏีกาปั่น วัดโคกกรุง รุ่นแรก P14860
พระอาจารย์เคน วัดหนองลำเจียก P14833
หลวงพ่อเงิน + หลวงพ่อถนอม วัดตูม รุ่นแรก  P14782
หลวงพ่อไฉน วัดไพฑูริย์ถนิมาราม P14723
พระครูพรหมสมาจารย์-พระครูพิศาลสารกิจ P14716
หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ P14709
พระครูวิบูลสุตคุณ วัดโบสถ์  P14444
สมเด็จอาจารย์พุฒ วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก  P14347
หลวงพ่อวิชัย วัดเกาะแก้ว ปี45 P14191
หลวงพ่อมาก วัดโตนด ปี26  P14132
หลวงพ่อกล่อม วัดโพธิ์ประสิทธิ์  P13577
หลวงพ่อเพิ่ม-พระครูอดุลวิริยกิจ วัดแค P13384
พระครูอัมพรคณาศัย วัดสิงห์สุทธาวาส P13341
พระครูตั๋ง วัดโพธิเอน รุ่นแรก  P13303
หลวงพ่อสงัด วัดผึ่งแดด  P13297
พระอธิการฟุ้ง วัดซิกราษฎร์ศรัทธาธรรม รุ่น 2 P13277
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดบ้านร่อม ปี37 P13258
พระปลัดบุญช่วย วัดราษฎร์บรรจง P13177
หลวงพ่อปั้น วัดพิกุลโสคัณ  P13136
รูปหล่อหลวงปู่ฮวด วัดรวก P13070
พระครูวิมลโชติวัฒน์ วัดฤาไชย รุ่นแรก P13059
หลวงพ่อหวน วัดยางนม ปี42 P13029
หลวงพ่อไปล่ วัดใหม่ปากบาง  P12997
พระอธิการวิบูลย์ - หลวงพ่อโต วัดคลองตัน P12996
พระอธิการปิ๋ม วัดสนามทอง ปี27  P12975
หลวงพ่อเวช วัดหันตรา ปี39+42  P12973
พระครูสันติสุนทร(สงัด) วัดผึ่งแดด P12964
หลวงพ่อบุญเทียม วัดกษัตราฯ ย้อนยุค P12905
พระครูธรรมการเพ็ชน์ วัดนนทรีย์ ปี36  P12869
หลวงพ่อสำราญ วัดทางกลางมัชฌิมาวราราม P12851
พระเขมเทพาจารย์ วัดหัวเวียง  P12845
หลวงพ่ออั๋น วัดทุ่งมล  P12773
หลวงพ่อฟุ้ง วัดธรรมสินธุ์โสภา ปี30 P12716
หลวงพ่อกรอง วัดเทพพระจันทร์ลอย P12700
หลวงพ่อวิชัย วัดเกาะแก้ว ปี36 P12659
พระครูสุภาจารย์พิพัฒน์ วัดราษฎร์บรรจง P12632
หลวงพ่อโบ วัดโคกบางชนี ปี13  P12558
พระครูนครวิหารคุณ(โต) วัดปรีดาราม ปี25  P12418
พระครูสิริธรรมทัต วัดหลักชัย  P12345
พระครูโสภณธรรมนิวิฐ(สระ) วัดจอมเกษ P12328
หลวงพ่อเชื้อ วัดขุนทิพย์ รุ่นแรก  P12321
พระอาจารย์นินทร์ วัดราชประดิษฐาน (ท่าทราย) P12050
หลวงพ่อเชื้อ วัดขุนทิพย์ รุ่นแรก + ปี 26  P12018
หลวงพ่อผิว วัดลาดบัวหลวง รุ่นพิเศษ  P11960
พระครูประโชตวรคุณ (เจือ) วัดโคกหิรัญ  P11907
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก สร้างเสริม P11844
หลวงพ่อเกลื่อน วัดรางฉงวน  P11826
พระครูโบราณบุรารักษ์ วัดประสาท  P11722
หลวพ่อกรอง วัดเทพจันทร์ลอย P11693
หลวงพ่อไวทย์ วัดบรมวงศ์ฯ ปี27 P11692
หลวงพ่อขาว วัดขุนพรหม  P11648
สมเด็จ วัดป้อมรามัญ  P11524
หลวงพ่ออุ่ม วัดถลุงเหล็ก ปี41  P11144
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 29 + ปี 39  P10980
หลวงพ่อรำพึง วัดแก้วสุวรรณ  P10528
หลวงปู่ฮวด วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร P10492
พระอธิการพุ้ง วัดซีกราษฎร์ศรัทธาธรรม P10481
หลวงพ่อคำ วัดขุมแก้ว ปี36 P10478
หลวงพ่อบุญรอด วัดเจ้าเจ็ดนอก  P10351
หลวงพ่อฟอง วัดวรนายกรังสรรค์ รุ่น1  P10350
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ ปี07  P10283
หลวงพ่อเพิ่ม วัดลาย  P10185
หลวงพ่อเงิน วัดโตนด มหาลาภ ปี36  P41478
หลวงพ่อทองอยู่ วัดขุนทิพย์ รุ่น 3  P41364
หลวงพ่อขัน รุ่นอนูรักษ์มรดกไทย  P41353
พระครูอุปการโกศล วัดเทพอุปการ ปี36  P41351
หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล ปี27  P41151
หลวงพ่อนวม วัดกลาง ปี25 รุ่นพิเศษ P41144
หลวงพ่อ จนทโชติ วัดเจ้าปลุก   P41141
พระครูโสภิตนครธรรม วัดราษฎร์บำเพ็ญ ปี21 P41110
หลวงพ่อเกลี้ยง วัดสามตุ่ม หลังหลวงพ่อเกสร รุ่น ๑ P41107
พระปลัดบุญส่ง วัดนางกุ่ย ปี32  P41105
หลวงพ่อจี้ วัดโบสถ์พรชัย  P41102
หลวงพ่อต่วน วัดกล้วย ปี35 รุ่นศีล5  P41096
หลวงพ่อง้วน วัดตาลานเหนือ  P41094
พระครูอดุลวิริยะกิจ(ระหงษ์) วัดแค   P41084
หลวงพ่อเหลือ วัดโพธิ์ ปี11 รุ่นแรก P41069
หลวงพ่อบุญมี วัดอุโลม P41067
พระมหาฮวด วัดรวก ปี32 นวะ P41051
หลวงพ่อสังข์ วัดน้ำเต้า ปี42 P41025
พระครูวุฒิกิจโกศล วัดเชียงรากน้อย  P40826
สมเด็จฝังตะกรุดวัดสุทธาวาศ  P40806
พระครูโบราณบุรารักษ์ วัดประสาท  P40732
หลวงพ่อจันทร์ + พระครูประดิษฐ  P40694
พระครูอดุลวิริยกิจ วัดแคหัวรอ  P40689
พระครูสุวรรณโพธิกิจ(ถวัลย์) วัดโพธิ์ทอง  P40685
หลวงพ่อผัน วัดแปดอา  P40682
พระครูไกรสรศีลคุณ วัดขุนทราย เสาร์5 ปี27 P40676
หลวงพ่อเงินเด่น รุ่นแรก วัดขุนทิพย์  P40663
หลวงพ่อเชื้อ โอภาสี วัดขุนทิพย์ ปี22  P40662
พระปลัดพิน วัดมณฑลประสิทธิ์ รุ่นเสริมบารมี P40659
พระครูอดุลธรรมเวที (หลวงพ่อไวย์) วัดบรมวงศาราม P40636
พระครูอุดมสมาจาร (สังข์) วัดน้ำเต้า  P40628
หลวงพ่อคำ + หลวงพ่อทองห่อ  P40627
พระครูสรกิจกพิจารณ์+ พระอธฺิการสมหวัง  P40621
พระครูถาวรธรรมสาร วัดลาดทราย P40620
พระครูอรรณพ+พระครูพิง  P40618
หลวงพ่ออุ่น วัดเทพอุปการาม รุ่นแรก  P40571
หลวงพ่อโปร่ง วัดขุนทิพย์ ปี27  P40558
หลวงพ่อเจริญ วัดดงลานใต้ รุ่นแรก  P40496
พระเทพสุทธิโมลี + พระครูพิง  P40534
หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดหนองเครือบุญ  P40521
พระครูปิยธรรมโฆษิต วัดบ้านสร้าง ปี15  P40460
หลวงพ่อสืบ วัดกุฎีทอง ปี26 P40443
หลวงพ่อฮวด วัดรวด ปี35   P40440
หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ปี 15  P40315
หลวงพ่อเทวดา วัดสว่างอารมณ์  P40398
พระครูนครวิหารคุณ วัดบันได  P40199
หลวงพ่อทองคำ วัดหนองปลาดุก  P40195
หลวงพ่อหนู วัดชีปะขาว  P40099
หลวงพ่อเวช วัดหันตรา  P40068
หลวงพ่อละมุด วัดระโสม  P40061
สมเด็จหลวงพ่อปาน วัดอินกัลยา ปี38  P40079
หลวงพ่อชั้น วัดแคอรัญญิก  P40048
หลวงปู่อ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง  P40033
พระครูวิโรจน์ธรรมรัตน์ วัดบ้านสร้าง  P40030
พระมหามงคลบพิตร  P3849
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2024 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb