หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย นครสวรรค์
พระครูนิรุติธรรมธร หลัง พระครูพิบูล P54234
03-07-2024 Views: 38
เนื้อทองแดง รมดำ ยกคู่

 


หมวด: พระสาย นครสวรรค์
พระครูนิรุติธรรมธร หลัง พระครูพิบูล  P54234
เจ้าพ่อโกมินทร์ สร้างที่ศาลเจ้าโกมินทร์ P53939
หลวงพ่อชาญ(ชาโนภิกขุ) สำนักวัดป่าเขากลางบุญ P53687
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อเปลื้อง วัดลาดยาว P53485
รูปหล่อหลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ รุ่นแรก  P53154
หลวงพ่อเย็น วัดพระปรางค์มุนี P53149
หลวงพ่อศรีอุทัยเขต วัดอัมพวันคีรี  P53148
พระพุทธชินสีห์ วัดวังกระโดนน้อย P52871
เหรียญ ท้าวเวชสุวรรณ วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ) P52648
พระพุทธเกตุมงคล วัดท่าช้าง ปี 14 P52818
พระประธาน วัดประชาสรรค์ ปี20 P52761
เหรียญ หลวงพ่อบก วัดหัวพลวง ปี 25 P52755
หลวงพ่อเพชร หลัง หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล P52484
เหรียญ วัดประชาสรรค์ ปี 20 P52367
หลวงพ่อชม วัดเนินหญ้าคา P52315
พระครูวุฒิวรคุณ วัดเจริญผล ปี 12 P52285
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ P51998
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่นแปลกใจ P52258
นั่งพานหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว P52212
หลวงพ่อมณี วัดไทรใต้ ปี 15 P 52190
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ 72 ปี P52085
หลวงพ่อเปลี้อง วัดลาดยาว รุ่น เปลี้องหนี้ P52060
พระครูนิภาธรรมสถิตย์ วัดยางงาม  P52036
หลวงพ่อชาญ สำนักสงฆ์ป่ากลางบุญ P52019
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ P51895
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ P51833
หลวงพ่อแก่ วัดหูกวาง ปี26 P51336
หลวงปู่บก ออกวัดเขาใบไม้  P51029
หลวงพ่อมหาด วัดพิกุล  P50781
พระพุทธศรีสุคต วัดแสงธรรมสุทธาราม  P50607
หลวงปู่ลี วัดหัวตลุกวนาราม ปี 55  P50487
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่นมีสุข P50200
หลวงพ่อสุข วัดยาง  P50369
หลวงพ่อกัน + หลวงพ่อบุญนำ P50170
พระกริ่ง ชัยวัฒน์หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ P50034
เหรียญ จักรพรรดิ 60 หลวงพ่อหวั่น  P49870
พระครูนิพันธ์นวกิจ วัดวังม้า ปี 38 P49853
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อเหนือ ปี 60  P49378
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ P49469
เหรียญมหายันต์ วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ปี 45 P49517
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ  P 49515
หลวงพ่อคูณ หลัง หลวงพ่อบุญมี วัดวาปีรัตนาราม P49464
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ หลัง บรมธาตุ P49463
สมเด็จหลวงพ่อบุญมี วัดวาปี รุ่นเสาร์ 5 P49460
หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ P49459
หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล  P49457
หลวงพ่อภา ธรรมทินโน วัดเทพพนม  P49366
หลวงพ่อเอียม วัดศรัทธาราม หนองหว้า P49325
หลวงพ่อแนน วัดเขาหน่อ รุ่น มีสุข P50226
พระครูนิพันธ์นวกิจ วัดวังม้า ปี 25  P49060
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ ปี 38 P48876
พระราชพรหมาภรณ์ (พุฒ) วัดโพธาราม ปี16  P48870
หลวงพ่อสุด วัดวังมะเดื่อ  P48894
หลวงปู่น้อย วัดหนองโก รุ่น85ปี P48804
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่นรวยไม่สิ้นสุด P48757
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่นรวยไม่สิ้นสุด P48756
หลวงพ่อศรีสวรรรค์ วัดนครสวรรค์ ปี 39  P48696
หลวงพ่อเคลือบ วัดดอนโม่ ปี24  P48592
กวักนิลหลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ  P48703
หลวงพ่อแกต วัดบางแก้ว  PP
สมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก รุ่นโชดดี P47997
สมเด็จหลวงพ่อพรหม + วัดเกศไชโย P47415
พระครูนิภาธรรมคุณ เจ้าคณะ อ.เก๊าเลี้ยว P47368
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ  P46514
หลวงพ่อเขียว วัดคลองเกษมใต้ P46372
รูปหล่อหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง P46095
แหนบหลวงพ่อเพี้ยน วัดหนองปลิง P45657
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ แปลกใจ  P45389
เหรียญ สร้าง หอประชุม อ.ท่าตะโก ปี 06  P44967
หลวงพ่อชาญ ชาโน วัดป่ากลางบุญ ปี49  P44888
พระราชพรหมา วัดโพธาราม  P44688
หลวงพ่อน้อย หลวงพ่อแกร วัดสัมเสี้ยว ปี 16  P44671
หลวงพ่อแกร วัดสัมเสี้ยว ปี 22  P44631
หลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดง รุ่น 60 ปี P44570
พระกริ่งชัยวัฒน์ หลวงพ่อบุญมี วัดวาปีรัตนาราม P44259
พระครูนิทานธรรมวิจัย วัดเขาวงษ์ ปี 06  P 44205
หลวงปู่ฮวด วัดหัวถนนใต้ ปี35  P44191
หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง ปี 58  P44184
พระครูสุรินทร์ วัดยางใหญ่  P44142
พระครูศรีสัตตยาภิวัฒน์ วัดกลาง ปี 09 P44038
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี15 P43908
หลวงพ่อน้อย หลัง หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว ปี 16 P43776
พระครูนิวิฐสุทธิธรรม วัดเทพสุทธาวาส ปี 38  P43644
หลวงปู่สี หลัง หลวงพ่อสมบูรณ์ ปี 19 P43371
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รวยไม่มีที่สิ้นสุด  P43326
หลวงพ่อเชย วัดนิคมเขาบ่อแก้ว  P42913
พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอด ปี 30 รุ่น เจริญทรัพย์ P42845
สมเด็จหลวงพ่อแนม วัดเข่าหน่อ  P42761
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดเขาบุญนาค ปี 36  P42716
หลวงพ่อปัญญา + วัดกุดโง้ว P42504
หลวงพ่อตุ๊ วัดทำนบ ปี 16  P42331
หลวงพ่อเฮง วัดเขาดินใต้  P42322
หลวงพ่อท้าว  ปี 10  P42257
หลวงพ่อศรีสวรรค์ หลัง หลวงพ่อเดิม  P42252
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่น รวยไม่มีที่สิ้นสุด P42234
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี 08  P42201
หลวงพ่อสวง วัดชอบเจริญธรรม ปี 38  P42014
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ พระสมุห์สมคิด สร้าง P41935
หลวงพ่ออ่อน + หลวงพ่อจ้อย  P41845
หลวงพ่อนงค์ วัดเขาวงษ์  P41769
หลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ ปี 28 P41750
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่น รวยไม่มีที่สิ้นสุด P41298
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่น รวยไม่มีที่สิ้นสุด P41568
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่น แปลกใจ P41566
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่น มีสุข  P41565
พระครูนิยุตธรรมวงศ์ วัดคลองยาง  P39801
หลวงพ่อสวง วัดชอบเจริญธรรม ปี 38  P39729
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม  P39670
เหรียญ ไร้ห่วง หลวงพ่อประคอง วัดเนินทอง P39078
หลวง่พ่อทองอยู่ วัดเกยไชย หลัง พระธาตุ  P38662
หลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว ปี 35  P38860
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ  P38850
พระพุทธศรีสุคต วัดแสงธรรมสุทธาราม  P38828
หลวงพ่อ ลออ วัดหนองหลวง รุ่น 81 ปี  P38647
เหรียญ ขวัญถุง + ภาพ หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง P38605
หลวงพ่อมา วัดคลองสาลี P38590
หลวงพ่อวิชาญ วัดสระเศรษฐี ปี 29 + ปี 39 P38319
หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล ปี 22  P37931
หลวงพ่อพัน วัดเขาล้อ ปี 35  P37753
หลวงพ่อสมัย วัดหนองปลาย P37593
หลวงพ่อไพโรจน์ วัดเทพนิมิตรสว่างธรรม P37389
พระครูนิพัทธรรมศาสน์ วัดโกรกพระเหนือ P37374
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ หลวงพ่อฮวด ปลุกเสก P37367
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ ุ รุ่นแปลกใจ P37354
พระกริ่ง หลวงพ่อขาว ออกค่ายจิระประวัติ  P37056
หลวงพ่อเฮง วัดมหาโพธิ์ใต้ P36780
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดถ้ำเขาบุญนาค ปี 36 + ปี 38 P36571
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่นสุขใจ  P36518
หลวงปู่ทอง วัดเขากบ หลัง เจ้าพ่อเขาหลวง P36448
หลวงพ่อพ่วง วัดหนองกระโดน  P36309
หลวงพ่อสมุห์จำลอง วัดธรรมมงคล รุ่นแรก P36304
หลวงพ่อแกร วัดสัมเสี่ยว ฉลอง 200 ปี P36184
พระเทพคุณาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ P36104
หลวงพ่อทอง วัดคีรีวงศ์ รุ่นแรก  P36093
เหรียญหล่อ พระสมุห์สุชาติ วัดสุคันธชาตราษฎร์วราราม P36088
อาจารย์ เล็ก วัดทรัพย์อุดมธรรม รุ่นแรก P35892
ล๊อแม๊กเล็ก หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ P35883
หลวงปู่จันทร์ วัดคลองระนง ปี 18  P35875
พระรังสิโย วัดหาดทรายงาม  P35792
หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ  P35760
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ รุ่นแปลกใจ P35484
หลวงพ่อเฮง วัดเขาดินใต้  P35436
หลวงพ่อดี วัดเขาคุม ปี17  P35277
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน  P35336
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นวาจาสิทธิ์  P35225
พระครูนิพันธ์ วัดวังม้า ปี09  P34845
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ  P34572
หลวงพ่อปุ้ย วัดท่าตะโก  P34360
หลวงพ่อทองหล่อ วัดบ้านดงตาแวน P34359
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม ปี19  P34082
หลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ ปี28  P33963
หลวงพ่อภา วัดเทพพนม ปี 19  P33945
เหรียญ เม็ดกระดุม หลวงปู่บก ปี22  P33905
หลวงพ่อนิยม หลัง หลวงพ่อเพชร ปี21  P33890
หลวงพ่อผ่อง วัดหนองบัว พิมพ์พระประจำวัน P33841
พระครูนิรันต์ วัดหาดทรายงาม  P33423
หลวงพ่อเกิด วัดคลองปลากดนอก  P33327
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ  P33325
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ ปี39 + เสาร์ 5  P33270
หลวงพ่อท้าว สำน้กวชิรกัลยา  P32934
เข็มกลัด หลวงพ่อ วัดพระบางมงคล P32932
หลวงพ่อครุฑ วัดจอมศีรีนาคพรต  P32886
พระครูนิพัทรศีลคุณ วัดอินทรเมรี P32839
หลวงพ่อบุญนำ วัดนครสวรรค์ รุ่นโชดลาภ P32824
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว  P32642
หลวงพ่อจ้อย วัดบ่อยา  P32414
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว ปี 13  P32283
หลวงพ่อลา วัดกระดานหน้าแตร  P32282
พระอุปัชฌายฺ์เชื่อม หลัง หลวงพ่อหิน วัดพระนอน P32266
หลวงพ่อผ่อง วัดหนองบัว หลังพระประจำวัน P32220
หลวงพ่อไกร วัดหนองบัว  P31975
หลวงปู่ดี วัดหัวถนนกลาง P31522
หลวงพ่ออินทร์ วัดฆะมัง หลัง หลวงพ่อปั้น P31440
พระครูนิทานธรรมวิจัย วัดเขาวงษ์  P31278
หลวงพ่อน้อย - หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว ปี16 P31110
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง ปี31  P31081
หลวงปู่บก วัดสว่างวงศ์ รุ่น ลาภผล พูนทวี P31054
หลวงพ่อเดช วัดสังฆมงคล  P30848
หลวงพ่อพรม วัดสวรรค์วิถึธรรมาราม P30664
หลวงพ่อแท่น หลังหลวงพ่อฉาย วัดเขาหน่อ P30605
เจ้าคุณนิพันธรรมาจารย์ วัดสามัคยา ปี14  P30555
พระครูนิภาธรโสภณเจ้าคณะอ.ไพศาลี P30520
หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดพรหมนิมิตร รุ่นคุ้มภัย P30406
หลวงพ่อท้าว วัดวชิรกัลยาณ์ P30296
เหรียญ พระพุทธ วัดดอนพลอง ปี10 P30287
หลวงพ่อบุญเหลือ วัดบางม่วง ปี11  P29713
หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง หลังเรียบ P29455
หลวงพ่อชื่น วัดพนมรอก P29364
พระครูนิสิตคุณาภรณ์ (ชื่น) วัดพนมรอก P29261
พระครูนิพัทธศีลคุณ (ทองดำ) วัดหัวหวาย P29234
หลวงพ่อทองหยด วัดหัวถนน P29227
พระเทพคุณาภรณ์ (พุฒ) วัดโพธาราม P29158
พระครูนิรันต์ศีลคุณ วัดเขาทอง ปี27 P29079
หลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง  P29005
หลวงพ่อโฉม วัดตาคลี  P28979
หลวงพ่อเกิด วัดคลองปลากดนอก P28800
หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ รุ่นแรก ปี06 P28762
หลวงพ่อพวง วัดลาดยาว ปี28 P28720
รัชกาลที่ 5 หลัง หลวงพ่อเฮง วัดมหาโพธิ์ฯ P28617
หลวงพ่ออ้วน วัดสวรรค์วิถึธรรมาราม P28568
หลวงพ่อทองหยด วัดหัวถนน รุ่นแรก P28537
หลวงพ่อปุ วัดวงฆ้อง รุ่นแรก P10568
หลวงพ่อโปร่ง วัดบ้านวัง  P28398
หลวงพ่อประเสริฐ วัดสระทะเล P28379
เหรียญเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ชุมแสง ปี27 P28336
สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่ท้าว วขิรกัลยา P28147
พระครูนิรุธธรรมธร (น้อย) หลัง หลวงพ่อแกร P28140
หลวงพ่อบุญมี วัดวาปีรัตนาราม ปี36  P27826
หลวงปู่บก วัดสว่างวงศ์ ปี22 + ปี 31  P27783
จอบ หลวงพ่อรุ่งเงิน วัดอุดมพัฒนา P27078
พระราชพรหมาภรณ์ เจ้าคณะ จ นครสวรรค์  P27041
หลวงพ่อสุตันต์ วัดไผ่สิงห์ รุ่นแรก P26712
หลวงพ่อเชื่อม วัดพระนอน  P26640
หลวงพ่อสาคร วัดเขาบันไดกลีบ P26485
หลวงพ่อธารทิพย์ วัดเขาหน่อ  P26381
หลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง P26354
พระกริ่งยอดขุนพล หลวงพ่อบุญมี วัดวาปีรัตนาราม P26347
พระครูวุฒิวรคุณ วัดเจริญผล  P26310
พระครูนิภากรโสภิต วัดหนองโก P26309
หลวงพ่อจันทร์ วัดดงน้อย  P26297
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี36  P26204
หลวงพ่องาม วัดอ่างทอง  P26202
พระครูนิมิตรศีลคุณ วัดพุทธินิมิตร  P26192
พระครูนิวาสธรรมโกศล (กลิ้ง) วัดเกรียงไกรเหนือ P26047
หลวงพ่ออินทร์ วัดฆะมัง ปี40  P26022
หลวงพ่อเหว่า วัดหนองเต่า เขากะลาน P26009
หลวงพ่อถนัด วัดโค้งสวอง  P26007
เหรียญใบโพธิิ์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว  P25845
หลวงพ่อสมบุญ วัดสระงาม  P25806
หลวงพ่อชิ้น วัดท่าล้อ  P25784
พระราชพรหมาภรณ์ วัดพรหมจริยาวาส P25740
หลวงปู่ทอง หลัง เจ้าพ่อเขาหลวง วัดเขากบ P25713
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์ ย้อน พ.ศ. P25701
พระอาจารย์สมเกียรติ ราชสิงโห รุ่น มหาพิทักษ์ P25636
หลวงพ่อเจริญ + หลวงพ่อเชิญ วัดศรีเจริญธรรม  P25622
หลวงพ่อทองหล่อ วัดสังขสุทธาวาส ปี19  P25606
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ  P25604
หลวงพ่อบก วัดหัวพลวง ปี25  P25537
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว  P25349
หลวงพ่อดอกไม้ (ฟู) วัดไผ่หลวง P25322
หลวงพ่อสมควร วัดเทพนิมิตรทรงธรรม P25258
หลวงพ่อโป้ วัดหนองหมู  P25233
หลวงพ่อเขียว วัดหนองหญ้ารังกา P25228
หลวงพ่อเจริญ วัดศรีเจริญธรรม P25225
พระครูโสภณธรรมภาณ วัดชอนเจริญธรรม รุ่น1  P25203
พระครูนิทานธรรม หลัง หลวงพ่อเพชร วัดเกยชัยใต้ P25197
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ ปี37  P25176
หลวงพ่อสมควร หลัง พระใบฏีกาทองสุข P25147
หลวงพ่อเชื่อม วัดพระนอน  P25083
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ ปี36  P25081
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ P25074
หลวงปู่บก วัดเขาใบไม้ P24894
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ ปี38  P24888
พระมงคลนิมิตร หลัง ภปร. ปี13  P24557
หลวงพ่อรอดวัดหาดเสลา  P23978
พระครูนิพันธธรรมคุณ(บัว) วัดแสงสวรรค์ ปี06 P23897
หลวงพ่อไกร วัดหนองกลับ P23707
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์ ปี04  P23617
หลวงพ่อหล้า วัดดอนโม่ง  P23015
หลวงพ่อเฮง วัดมหาโพธิ์ใต้ P22823
หลวงพ่อปาน วัดวังกระชอน รุ่นแรก P22811
หลวงพ่อนิพันธ์นวกิจ วัดวังม้า ปี38  P22546
หลวงพ่อสนอง วัดพระบางมงคล รุ่นพิเศษ P22513
พระครูปลัดเสนาะ วัดโคกขามสามัคคี  P22389
หลวงพ่อแนน วัดหนองหูช้าง  P22388
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ  P22376
พระผงรุปเหมือนหลวงปู่เปรื่อง วัดลาดยาว P22319
เหรียญล้อแม๊กหลวงพ่อเสียน วัดอินทาราม P22264
หลวงพ่อเมธี วัดตะคร้อ  P22184
หลวงพ่อประสวง วัดเขากา รุ่นแรก P22180
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ  P22147
พระครูนิติธรรมคุณ+หลวงพ่อบก P22090
นั่งพานหลวงพ่อเล็ก วัดไผ่ขวาง รุ่นแรก P21975
หลวงพ่อสุพรรณรังษี วัดพระบางมงคล ปี15  P21972
หลวงพ่อท้าว วัดวชิรกัลยาณ์ ปี23  P21898
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ ปี45  P21430
หลวงพ่อโฉม วัดตาคลี รุ่นพิเศษ  P21338
หลวงพ่อทองดี วัดสำโรงชับ รุ่นปลอดภัย P21287
พระราชพรหมาภรณ์ วัดพรหมจริยาวาส  P21283
พระอธิการชาญ วัดคีรีโชติการาม (โพธิ์คอย) P21061
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ  P21023
พระครูนิทัศน์วรคุณ วัดสุคตวนาราม ปี19  P21018
หยดน้ำหล่อ พระครูนิรุทธรรมธร (น้อย) วัดสัมเสี้ยว P20841
เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อพันธุ์ วัดเขาล้อ P20839
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองกลับ  P20834
พระครูนิทานธรรมานุยุต วัดเกยไขยใต้ P20806
เหรียญ สามอาจารย์ วัดหัวพลวง  P20678
รูปหล่อพระครูนิคมธรรมคุณ วัดหนองหัวเรือ P20596
หลวงปู่ปุ้ย วัดท่าโก  P20595
พระครูนิมิตรธรรมาภรณ์ วัดดอนคา P20433
หลวงพ่อภู่ วัดทับกฤชใต้ รุ่น แรก P20300
หลวงปู่ภา วัดเทพพนม ปี19 P19917
รูปหล่อหลวงพ่อโฉม วัดตาคลี P19914
รูปหล่อหลวงพ่อโป๊ะ วัดคอกควายใหญ่ P19879
พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ วัดหัวหวาย ปี21+ ปี23 P19804
ล๊อกเก็ตกระดาษ หลวงพ่อกล่อม วัดชอนเจริญธรรม P19742
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ รุ่น 5 รอบ P19697
หลวงพ่อเปลื้อง วัดสระแก้ว รุ่นปลอดภัย  P19659
หลวงพ่อสมบุญ วัดสระงาม ปี22 P19653
หลวงปู่ภา วัดเทพพนม ปี19 P19519
หลวงพ่อแหยม วัดบ้านแดน P19478
รูปหล่อพระครูนิมิตศีลคุณ วัดพุทธนิมิต P19467
หลวงพ่อพัน วัดเขาล้อ ปี28 P19291
หลวงพ่อพัน วัดเขาล้อ  P19272
รูปหล่อหลวงพ่อแท่น วัดท่าจันทร์ P18889
รูปหล่อพระอธิการบุญศรี วัดใหม่ฯ รุ่นแรก P18882
หลวงพ่อลิ้ว วัดมรรครังสฤษดิ์  P18758
หลวงพ่อ ป เขมกาโม วัดถ้ำพรสวรรค์ P18608
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังม้า ปี38 P17950
หลวงพ่อบาง วัดหนองกรด ปี23 P17829
หลวงปู่ภา-พระอาจารย์จำรัส วัดเทพพนม P17814
หลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ P17804
หลวงพ่อเทียง วัดเกยไชยเหนือ P17798
หลวงพ่อสำเภาหลังพระพุทธหิรัญราช P17788
หลวงพ่อพวง วัดลาดยาว ปี37 P17769
พระราชพรหมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ P17762
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี34  P17760
หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว ปี34 รุ่นสร้างวิหาร P17754
หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล P17753
หลวงพ่อพรม วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม  P17737
พระครูนิทัศน์ วัดลาดทิพยรส ปี29  P17735
พระเทพคุณาภรณ์(พุฒ) วัดโพธาราม P17724
หลวงพ่อเฮง วัดมหาโพธิ์ใต้ รุ่นมั่งมีศรีสุข P17721
หลวงพ่อกัน-หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล P17709
หลวงพ่อแนน วัดหนองหูช้าง รุ่นปลอดภัย P17707
หลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน  P17637
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อประสม วัดเขากา P17626
พระครูนิวัฐธรรโฆภาส วัดสระเศรษฐี ปี36 P17619
พระอธิการบุญลอด วัดสร้อยลคร P17242
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเปิ้น วัดเกาะแก้ว P17221
พระครูนิมิตรศีลคุณ วัดพุทธนิมิตร P17126
หลวงพ่อบุญชู วัดใหม่วารีเย็น P17092
หลวงพ่อเพี้ยน วัดหนองปลิง  P17074
หลวงพ่อสมจิตร วัดวังแดง P17060
หลวงพ่อเคลือบ หลัง หลวงพ่อทองใบ วัดใหม่สามัคคี P17049
พระครูนิรันตร์ศลีคุณ วัดหาดทรายงาม  P17041
หลวงพ่อเพชร วัดหนองแมว รุ่นสร้างอุโบสถ์ P17035
หลวงพ่อวิชาญ วัดสระเศรษฐี  P17004
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ ปี37 P16838
หลวงพ่อท้าว วัดวชิรกัลยาณ์  P16741
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดวังหิน P16725
หลวงพ่อต่อ วัดเขาแก้ว  P16609
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี23 P16568
พระสมุห์อยู่ วัดบ้านแก่ง  P15817
หลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง P15784
หลวงพ่อเกลี้ยง วัดคลองคาง  P15780
พระสมุห์เฉลิม วัดทุงท่าเสาร์ ปี38 P15688
หลวงพ่อเชียงแสน วัดนิคมรัตนาราม  P15687
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ เสาร์5 ปี36 P15109
พระครูนิมิตรธรรมสาร วัดเก้าเลี้ยว รุ่น 60 ปี P15000
หลวงพ่อเป้า วัดถ้ำพรสวรรค์ P14928
หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเขาจอมคีรีนาคพรต P14865
หลวงพ่อสำเภา วัดพระธาตุจอมดอย P14490
หลวงพ่อโพธิ์ วัดคลองมะม่วงเตี้ย รุ่นแรก P14572
พระครูพิสิษฐ์สมถคุณ(เฮง) วัดมหาโพธิ์ใต้ P14441
พระครูนิรันต์ศีลคุณ(วัน) ออกวัดพระทัพขุนโตเขาทอง P14255
หลวงปู่เชย วัดโพธิ์ทอง ปี15 P14238
หลวงพ่อบุญนำ วัดนครสวรรค์ รุ่นแรก P14173
รูปหล่อหลวงพ่อสุรินทร์ วัดตากฟ้า  P14145
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค ปี19  P13869
หลวงพ่อสมบัติ วัดหูกวาง  P13735
หลวงพ่อบุญยงค์ วัดสุวรรณคีรี  P13734
หลวงพ่อพวง วัดลาดยาว ปี28  P13559
พระปลัดสังวาลย์ วัดสโมสร P13300
หลวงพ่อพุฒ วัดโพธาราม รุ่น 101 ปี P13272
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ ปี36  P13267
หลวงพ่อแม้น วัดพิกุล  P13259
หลวงปู่เย็น วัดเขาฝา รุ่นแรก  P13253
หลวงพ่อเฮง วัดมหาโพธิ์ใต้ P13165
พระครูโสภณธรรมภาณ วัดชอนเจริญธรรม รุ่นแรก P13160
หลวงพ่อพุฒ วัดโพธาราม รุ่น 100 ปี P13157
รูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ P13064
หลวงพ่อสำรวย วัดวิถึธรรมาราม  P13044
หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดหลังเขา รุ่นปลดหนี้ P12995
พระครูปัญญาฯ วัดเขาชายธง P12906
หลวงพ่อจุ้ย วัดดอนขวาง ปี45  P12881
พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ วัดทุ่งท่าเสา  P12830
พระครูสุรินทร์ วัดยางใหญ่  P12827
หลวงพ่อพันธ์ หลัง หลวงพ่อสุภีร์ วัดเขาล้อ P12822
หลวงพ่อแม้น วัดพิกุล  P12775
พระครูนิวาสธรรมสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต P12733
หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ P12715
หลวงพ่อทอง วัดหัวเขาตาคลี ปี23 P12712
หลวงพ่อสวาดิ์ วัดห้วยร่วม P12701
รูปหล่อหลวงพ่อวิเชียร วัดน้ำทรง P12584
หลวงพ่อแขก วัดเขาดินเหนือ  P12675
หลวงพ่อบุญมี วัดวาปีรัตนาราม P12643
พระอธิการออม วัดทับกฤชกลาง ปี42 P12630
รูปหล่อหลวงพ่อทอง วัดโคกเดื่อ P12482
หลวงพ่อสนอง วัดพระบางมงคล  P12472
หลวงปู่ปุ้ย วัดท่าตะโก ปี41 P12323
หลวงพ่อสำรวย วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม P12278
หลวงพ่อเขียว วัดหนองรังกา รุ่นแรก P12136
พระครูปัญญาฯ วัดเขาชายธง  P12133
หลวงพ่ออิน วัดหางน้ำหนองแขม P11874
พระสมุห์สังวาลย์ วัดทับกฤชกลาง ปี20 P11820
พระครูนิภาธรโสภณเจ้าคณะอ.ไพศาลี P11813
หลวงพ่อบาง วัดหนองกรด ปี23 P11795
พระครูนิพัฒน์นวกิจ วัดวังม้า รุ่น2 ปี38 P11748
หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน P11548
หลวงพ่อจรัส วัดหนองประดู่  P11462
หลวงพ่อธุป วัดสองพี่น้อง   P11457
หลวงพ่อถนัด วัดโค้งสวอง ปี40 P11247
หลวงพ่อสิทธิ์ วัดบ้านบน (ย้อนยุค) P11030
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเขาจอมคีรีนาคพรต P10995
รูปหล่อหลวงพ่อน้อย วัดหนองโก  P10962
หลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน ปี43  P10558
หลวงพ่อนิยม วัดท่ากกแดง รุ่นวาจาสิทธิ์  P10504
หลวงพ่อภู่ วัดทับกฤชใต้ รุ่น1  P10500
หลวงพ่อเที่ยง วัดท่านำ หลัง พระพุทธชินราช P10231
พระอธิการทองคำ วัดวิมลฯ ปี23  P41457
รูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ สุมโน วัดเขาล้อ P41409
รูปหล่อหลวงปู่น้อย วัดหนองโก ชุมแสง  P41408
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ  P41371
หลวงพ่อช้อย วัดชอนเจริญธรรม ปี14  P41045
หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ พิมพ์พระอวโสกิเตศวร P41232
รูปหล่อหลวงพ่ออู๋ วัดโพทะเล สวย P40964
หลวงพ่อสมควร วัดศรีสวรรค์(ถือน้ำ)  P40960
รูปหล่อ หลวงพ่อประคอง วัดเนินทอง  P40956
รูปหล่อ หลวงพ่อสมบุญ วัดสระงาม สวย P40952
หลวงพ่ออั้น วัดปากน้ำโพใต้ ปี18  P40946
รูปหล่อหลวงพ่อปี วัดอินทาราม  P40941
รูปหล่อหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล   P40859
พระครูนิรุติโสภณ วัดเขาฝา ปี20  P40877
พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  P40787
สมเด็จหลวงพ่อแกร วัดส้มเลี้ยว  P3855
พระมหาบุญรอด วัดศีรีวง รุ่นแรก ปี 15  P40744
พระครูนิมิตรธรรมคุณ วัดหัวยวารีเหนือ  P40695
หลวงพ่อศักดิ์ วัดประชาสามัคคี  P40679
หลวงพ่อโปร่ง + พระครูนิทัศน์ธรรมขันธ์  P40633
หลวงพ่อบังเผือน + หลวงพ่อเฮง  P40629
หลวงพ่ออรุณ วัดหนองโรง เสาร์5  P40479
หลวงพ่ออุย วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  P40381
หลวงพ่ออินทร์ วัดหนองกรด  P40328
หลวงปู่อินทร์ - หลวงพ่อพิมพา วัดไทรงามใต้  P40324
หลวงพ่อน้อย วัดหนองโพธิ์  P40227
พระครูนิยม สิริธรรม วัดท่ากกแดง  P40197
พระครูสุวรรณศีลวัตร วัดบ่อทอง  P40140
หลวงพ่อฟู วัดเขาเจดีย์   P40027
หลวงพ่อบุญนำ รุ่น 100 ล้าน  P3833
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2024 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb