หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย มหาสารคาม
เศียรพ่อปู่บรมครูฤาษีเพชฉตลูกัญจวะ หลวงพ่อลาย P54309
26-05-2024 Views: 157
เนื้อทองแดง สวย ตามสภาพ

 


หมวด: พระสาย มหาสารคาม
เศียรพ่อปู่บรมครูฤาษีเพชฉตลูกัญจวะ หลวงพ่อลาย P54309
เศียรพ่อปู่บรมครูฤาษีเพชฉตลูกัญจวะ หลวงพ่อลาย P54241
ครูบาธรรมมุนี วัดสุประดิษฐเมธี P54218
หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดสุวรรณาวาส  P53935
พระนั่งเมือง วัดห้วยหมู พิมพ์เล็ก P53800
เศียรพ่อปู่บรมครูฤาษีเพชฉตลูกัญจวะ หลวงพ่อลาย P53672
เศียรพ่อปู่บรมครูฤาษีเพชฉตลูกัญจวะ หลวงพ่อลาย P53671
พระผงรูปเหมือน หลวงปู่สิงห์ วัดศรีสุข P52764
หลวงพ่อทองเลื่อน วัดป่าปอ ปี 51 P52573
หลวงปู่ลุน วัดป่าเลไลย์ รุ่นเจริญพร P52010
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ  P51856
พระขุนแผน เจริญบารมี วัดประชาบำรุง P51732
เหรียญพระพุทธกันทรวิชัย ปี 24  P51710
หลวงปู่สิ่งห์ วัดศรีสุข ปี 28 P51324
พระอุปัชฌาย์ศุภชิต วัดเวฬุวัน P51260
หลวงพ่อหวด วัดอภิสิทธิ์  P50533
เนื้อผงครึ่งองค์ หลวงปู่สุข วัดศรีสุข P49905
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ รุ่นแรก  P49867
หลวงพ่อผ่าน วัดป่าโพธฺ์แก้ว 2  P49688
พระอาจารย์เขียว วัดหนองไห P49237
หลวงปู่ธรรม วัดบ้านม่วงใหญ่  P48650
หลวงปู่ธรรมุนี วัดป่าพุทธสถานสุประดิษฐเมธี P48562
พระมิ่งเมือง รุ่นแรก  P48505
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ รุ่นแรก  P48503
หล่อโบราณหลวงปู่ญาครูชารี วัดโพธิ์สระแก้ว P48218
หลวงพ่อขำ วัดหนองแดง รุ่นหมุนเงิน หมุนทอง P48306
หลวงปู่จันทา วัดหนองแวงชัย P47927
หลวงปู่พิมพา วัดไพรสุวรรณ P47901
พระปางปฐมเทศนา(นั่งเมือง)พิมพ์เล็ก P34284
เหรียญ สี พา สิงห์ ปี 35  P 47519
หลวงพ่อลี วัดป่ายางหัวช้าง P46954
หลวงพ่อหนูหล้า วัดซำแฮด  P45319
พระครูพิศิษฎ์ธรรมาจารย์ วัดหนองเหล็ก  P44834
พระอาจารย์สุวรรณ หลัง พระธาตุฮวมแฮง P43306
พระครูปิยสีลคุณ วัดบ้านหนองทุ่ม รุ่นแรก  P42733
พระครูสุนทรธรรมภาณี + หลวงพ่อสอน  P41820
พระครูเมธีธรรมนันท์ + หลวงพ่อเนียม  P41809
หลวงพ่อสุบิน วัดค้อธิหนองม่วง ปี 57  P41808
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ รุ่นแรก P39943
เนื้อผง หลวงปู่นาม วัดอัมพวนาราม  P39826
พระครูมงคลเขมาจาร วัดบ้านดอนกลอย P39743
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ  P39525
หลวงพ่อศิริมงคลนิมิต วัดรัฐวรรณวนาราม  P39482
พระอุปัชฌาย์พรหมา วัดหนองหัวคู ปี 15  P39050
ขุนแผน หลวงปู่สุข วัดบูรพา ปี 56  P38962
สมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถสี่ภาค วัดป่าเลิงจาน  P38937
หลวงปู่ฤาษีทองคำ อาศรมบุญบารมี ปี 57  P38926
พระครูสถิตย์ วัดโพธิ์ศรีกะบาก  P38907
พระราชวรญาณ เคน วัดเกาะแก้วโกสุม  P38879
หลวงพ่อคำภา + หลวงปู่พรหมา   P38795
พระครูพรหมยาน + เ้หรียญ 3 อาจารย์ วัดป่าโนนทอง P38794
พระพุทธวัดป่าหนองชาด + หลวงปู่น้อย P38792
หลวงปู่ลุน + พระปลัดตา  P38791
พระครูสีหราช + หลวงพ่อจันทา  P38789
พระอาจารย์ทองจันทร์ + พระครูปิยสีลคุณ  P38786
พระครูสรพุฒิคุณ + หลวงปู่เตี้ย  P38785
หลวงพ่อแช่ม + หลวงปู่มูล  P38765
พระครูวิชัยกิตติคุณ + หลวงปู่ขาว  P38756
พระยืน วัดบ้านสระ ปี 39 + ปี 55  P38732
หลวงปู่เป้า วัดเวฬุวาศรี ปี 48  P38706
พระครูสังฆรักษ์ วัดอภิสิทธิ์ รุ่นแรก  P38701
พระพุทธ กันทรวิชัย ปี 37 + ปี 48  P38574
พระกันทรวิชัย ปี 24 ุร่นแรก  P38359
หลวงพ่อพระยืน วัดบ้านสระ รุ่นแรก  P38252
หลวงพ่อหิน วัดอัมพวัน รุ่นแรก  P38157
หลวงพ่อพระยืน วัดสุวรรณมงคล ปี 49  P38154
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ รุ่นแรก  P38019
สมเด็จวัดโนนแดง + พระกันทรวิชัย P37893
เจ้าพอ่ ศรีนครเตา ปี 43  P37809
พระพุทธเมืองฟ้าแดด เนื้อเงิน P37549
หลวงพ่อครูบาธรรมุนี ยกคู่  P37388
พระอุปัชฌาย์พรมหมา วัดหนองหัวคู P37231
พระมหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง P37086
พระครูวิจิตรธรรมนิเทศน์ วัดสุนทราราม P36903
พระครูบริรักษ์ธรรมกิตติ วัดบรบือ  P36825
พระครูพิสิษฎ์วิหารคุณ วัดบ้านตำแย P36189
เหรียญ 3 อาจารย์ สี พา สิงห์ ปี35  P36079
หลวงพ่อนวน วัดโนนทรายคำ รุ่นแรก P35986
พระพุทธ วัดบรบือสราราม  P35387
หลวงปู่กลั่น วัดป่าชัยยาราม ปี22  P35155
หลวงพ่อสิลา วัดบรบือสราราม ปี13  P34650
หลวงพ่อหล้า  วัดสว่างบัวมาส  P34465
หลวงปู่โสภา วัดโพธิ์ศรีธารา P34324
พระกริ่งกันทรวิชัย รุ่น 150 ปี  P33799
หลวงพ่อบุญมานิตย์ วัดรัตนมานิตย์ P33235
หลวงปู่เณร วัดป่ากุดใหญ่ P32641
หลวงปู่สุข วัดบูรพาบ้านหนองบัว P32025
หลวงพ่อพุทธพรหมสวรรค์มงคล วัดศรีชมพูองค์ตื้อ P31733
พระครูสถิตย์วุฒิกร + พระครูประดิษฐ์บุญทร  P31533
พระครูพิศิษฐธรรมาจารย์ วัดหนองเหล็ก ปี35 P31381
พระครูพิทักษ์ลัฏฐิวัน วัดลัฏวัน P31299
พระครูสุทัศน์วุฒิสาร วัดบ้านวังจาน รุ่นแรก P40271
หลวงปู่สีดา วัดโสมนัสประดิษฐ  P31266
พระครูมงคลเขมาจารย วัดดอนกลอย P31087
หลวงปุ่ทา วัดอภิสิทธิ์ ปี14 P31009
พระสุมห์สมบูรณ์ วัดเทพนิมิตรวิทยาราม P30362
เหรียญพระพุทธ วัดบรบือสราราม รุ่น 1  P29949
พระครูไพโรจน์สารคุณ วัดบ้านสำราญ ปี32 P29948
หลวงปู่โส วัดวังปลาโด รุ่น 80 ปี P29592
หลวงพ่อทวง บรบือ หลังหลวงพ่อกกกอก ปี12 P29461
หลวงปู่กลั่น วัดป่าชัยยาราม ปี22  P29417
หลวงพ่อทองคำ สุมังคโล วัดศรีสมพร รุ่น 1 P29075
พระครูวิจักษ์โคจรคุณ วัดบ้านโนน P29027
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีบุญเรือง รุนแรก P29025
หลวงพ่อเสาร์ วัดศรีสุข ปี28  P28916
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ P28751
พระครูสมุห์สมบูรณ์ วัดเทพนิมิตวิทยาราม P27956
หลวงปู่ลุน วัดสุทราราม P27922
หลวงปู่ป้อ วัดบ้านโพธิฺ์ศรี P27813
หลวงพ่อชม วัดภู่พระโภนา P27439
หลวงพ่อสม วัดบ้านโนนโพธิ์ ปี42  P26788
พระครูพินิตพยัคฆภูมิ  P26501
พระกันทรวิชัย หน้าตัก 1 นิ้ว P26248
เจ้าคุณน้อย วัดมหาชัย รุ่นแรก P25907
หลวงพ่อนวน วัดทรายคำ  รุ่น 1 + 2 P25533
นั่งพาน รุ่นบามี ทรัพย์ ชุ่มเย็น เนื้อเงิน P25503
หลวงปู่ดำ วัดราษฎร์เจริญ รุ่นแรก P25267
หลวงพ่อบัวทอง วัดโพธิ์ศรี P25149
หลวงปู่สอน วัดกลางโกสุม  P25144
หลวงปู่สอน วัดหนองแวงใต้ P25137
หลวงพ่อเสาร์ วัดศรีสุข ปี34  P24971
หลวงปู่สมบูรณ์ กนตสีโล บ้านโจด  P24915
พระผง กันทรวิชัย ยกคู่  P24693
หลวงพ่อสิงห์เสาร์ วัดศรีสุข ปี28  P24592
พระปลัดเสือ วัดคงคาเลิงใต้  P24382
หลวงปู่สอน วัดหนองแวงใต้ ปี 43  P24037
พระครูโสภณ + พระพิศาลธรรมภาณี  P23812
พระอาจารย์เสาร์ วัดศรีสุข ปี28  P23736
หลวงพ่อจันทา วัดบ้านหนองหก ปี17  P23216
พระอาจารย์จันทรา วัดหนองแวงชัย ปี19 P23214
เจ้าพ่อศรีนครเตา ปี43  P23001
หลวงพ่อพระยืน เสาร์ 5  P22849
พระครูสถิตย์วุฒิกร วัดปัจจิม ปี21  P22842
หลวงพ่อบุญมา วัดใหม่พัฒนา ปี37  P22502
พระครูวิมลวรคุณ วัดโนนแดงเหนือ P22478
หลวงพ่อหนูหล้า วัดซำแฮ่ด P22139
หลวงปู่จันดี วัดบ้านซองแมว  P22042
พระครูจันทสีลคุณ วัดคันธบุปผาราม P22031
หลวงเตียสุรเสียง วัดป่าเลิงจาน ปี40 P21968
พระครูประสาทสาธุกิจ วัดบูรพาหนองผักแว่น P21811
พระเทพวราลังกา วัดประชาบำรุง P21685
หลวงพ่อพันธ์ วัดโคกสอาด  P21280
หลวงปู่ธรรมมุนี สวนป่าพุทธสถานสุประดิษฐ  P21173
หลวงปู่บุญเพ็ง วัดหนองแคน รุ่นแรก  P21164
พระมหาบุญมี วัดป่าวังเริง ปี36  P21136
หลวงพ่อจำปา วัดบ้านโคกเลื่อน  P21013
หลวงปู่ละ วัดดอนหนองสิม P20902
หลวงปู่เม้า วัดบูรณะอาณาเขต  P20305
พระครูสุธีธรรมจารย์ วัดเหนือแวงน่าง P19498
หลวงปู่หิน วัดอัมพวัน รุ่นแรก P19493
หลวงพ่อเพ็ง วัดศรีสง่า  P19461
พระโพธิ์ญาณมุนี(เหลา) วัดประชาบำรุง P19446
หลวงปู่บุญมี วัดเวฬุวาศรี P19120
หลวงพ่อชนม์ วัดธรรมมงคล P18725
หลวงปู่อินทร์ วัดศรีโพธิ์กระบาก ปี40 P18000
พระสังกัจจาย วัดป่าบ้านหวาย P17545
พระพุทธสุรัตนัญชลี หลัง พระพุทธมงคลฯ P17197
หลวงปู่ทรัพย์ วัดป่าบางเครือ P16805
พระครูญาณสถิตย์ วัดกลางห้วยแม็ก P16727
หลวงพ่อทวง วัดกกกอก P16179
พระสารคามมุนี เจ้าคณะอ.มหาสารคาม P16092
หลวงพ่อหิน วัดหนองเดิ่น รุ่นแรก P16091
พระครูสถิตยวุฒิกร วัดปัจจิม P16057
หลวงพ่อทองพูล ที่พักสงฆ์บ้านหนองนาแซง P16054
หลวงพ่อเคน วัดหนองเลา  P16050
หลวงปู่ทองสุข วัดโพธิ์ชัยนิมิตร P16048
พระอุปัชฌาย์หมั่น วัดทัพฟ้า P16047
หลวงปู่หวด วัดไชยสถานธรรม P16038
หลวงพ่อทวง หลังหลวงพ่อกกกอก  P15987
พระครูอุทัยธรรมคุณ (เล่ห์)วัดจันทอุทัย P15829
พระมหาคำ วัดป่า ร่นแรก  P15349
หลวงพ่อที วัดแวงดง ร่นแรก P15330
พระมหาคำ วัดป่า ร่นแรก  P15310
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง P15112
พระครูมงคลธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลเวียงสอาด P14951
พระราชวินยาภรณ์ วัดประชาบำรุง  P14297
พระกันทรวิชัย วัดบ้านสระ P14316
พระครูวิสุทธิเขมาภรณ์(ปู่ลี) วัดป่ายาง  P14247
พระครูประดิษฐบุญญาทร วัดเทพประดิษฐ์ รุ่นแรก P13842
หลวงพ่อสุรเสียง วัดป่าเลิงจาน ปี39  P13122
พระราชศีลโสภิต(ทา) ปี17 P13098
พระครูบุญ วัดบ้านนาฝ่าย P11984
พระครูสิริจันทวิโรจน์ วัดโคกสะอาด  P11978
หลวงปู่สุรเสียง วัดป่าเลิงจาน  P11967
พระครูพิทักษ์ลัฎิฐิวัน วัดลัฎฐิวัน  P11711
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วโกสุม  P11620
พระครูสุนทรธรรมภาณี วัดหนองเหล็ก P11609
พระครูพรหมรังษี วัดสว่างนิคม P11607
หลวงพ่อแหยม วัดบ้านหนองจิก ปี37 P11588
หลวงปู่สม วัดหนองคลอง  P11508
พระครูวิจิตรธรรมนิเทศน์ วัดสุนทราราม P11361
พระครูพรหมยาน วัดดาวดึงษ์ รุ่น2 P10471
หลวงปู่บัวลี วัดบ้านหนองโก รุ่นแรก P10400
เหรียญ สามอาจารย์ สี พา สิงห์ ปี35  P10370
หลวงพ่อบัวทอง วัดโพธิ์ศรี  P10044
หลวงปู่เตี้ย วัดหนองบอน ปี45  P10019
หลวงปู่สังฆราช วัดตาลเรือง  P41466
พระผงกันทรวิชัย วัดอภิสิทธิ์ ปี46  P41240
พระครูนิวิฐธรรมวิสุทธิ ( แดง) วัดเกาะใหญ่  P40467
พระครูสถิตวุฒิกร วัดปัจจิม  P26509
หลวงพ่อทองพูล รุ่นนำโชด  P40347
หลวงปู่น่วม - พระครูพิทักษ์อัมพวัน รุ่นแรก P40192
พระผงกันทรวิชัย รุ่นปี43   P3864
รูปหล่อ พระยืน วัดบ้านสระ  P1729
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2024 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb