หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย กาฬสินธุ๋

หลวงปู่พรหม วัดพรหมประดิษฐไขยาราม P11195
26-08-2014 Views: 1080
เนื้อทองแดง สวย
 


หมวด: พระสาย กาฬสินธุ๋
หลวงพ่อทองใบ วัดป่าบัวขาว P47215
เต่าหลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นปลอดภัย รวยรวยรวย P34263
พระอุปคุตหน้าฤาษี หลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย P47188
พระอุปคุตหน้าฤาษี หลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย P47187
พระอุปคุตหน้าฤาษี หลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย P47186
เหรียญ เจ้าสัว วัดมัชฌิมาวาส ปี 58  P47199
เต่าหลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นปลอดภัย รวยรวยรวย P46793
เต่าหลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นปลอดภัย รวยรวยรวย P46792
เต่าหลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นปลอดภัย รวยรวยรวย P46795
เต่าหลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นปลอดภัย รวยรวยรวย P46794
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดพุทธมงคล P46115
พระราชพรหมจริยคุณ วัดสีบุญเรือง P45863
สีผึ้ง พระอาจารย์สายันต์ วัดป่าศิลาอาสน์ P45456
หลวงปู่มั่น ออกวัดป่าพุทธมงคล ปี 58  P45455
พระอาจารย์สายันต์ วัดป่าศิลาอาสน์วนาราม P45430
หลวงปู่หา วัดสักกะวัน รุ่นอุดมสมพร P45419
เหรียญพระพุทธฟ้าแดดศรีทราวดี รุ่น 222 ปี  P44371
พระอาจารย์ คำผาย วัดสว่างอารมณ์  P44230
พระกริ่งพุทธมงคล หลวงปู่หนูอินทร์ ปลุกเสก P44022
พระพุทธไสยาสน์ ภูค่าว ปี 37  P43700
เสด็จพ่อขุนไกร วัดประชาสามัคคี  P43587
เหรียญ พระนอนภูค้าว รุ่นแรก  P42851
เหรียญ พระนอนภูค้าว รุ่่น 2  P42849
เจ้าพ่อมเหศักดิ์ หลักเมือง  P41835
ปู่หนู เมืองมนตรี + พระนอนไสยาสน์ภูปอ ปี 50 P41822
พระพุทธคีรี อ.ท่าคันโท ปี 30  P41819
หลวงปู่ถ่อน วัดใหม่ชัยวงจันทร์ P41814
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล ปี 52  P41853
พระกริ่งพุทธมงคล หลวงพ่อหนูอินทร์ ปี 56  P39950
หลวงพ่อบุดดี วัดบ้านหนองบัว  P39946
พระธาตุพนมจำลอง ปี44 ห้วยเม็ก  P39880
หลวงพ่อองค์ดำ + พระพุทธวิชัยญาณ P39043
พระครูโกศลธรรมพิจิตร วัดโพนงาม P38914
พระครูโสภณปัญญาภรณ์ + หลวงพ่อทองใบ  P38798
หลวงพ่อบุญมี วัดร่องคำ  P38770
พระพุทธสัมฤทธิ์นริโรคันตราย วัดกลาง P38735
หลวงพ่อมา + หลวงพ่อบุญ  P38604
พระพุทธไสยาภูปอ รุ่น 2 P38432
พระกริ่ง ภปร วัดป่าพุทธมงคล(พุทธคยา) หลวงพ่อหนูอินทร์ P38241
หลวงพ่อสุข วัดกลาง P38172
พระนอนภูเค้า รุ่น 2  P37857
เหรียญ พระพรหมภูมิปาโล ปี 10  P37639
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล  P37305
เหรียญ ภูมิปาโล ปี 11  P36975
หลวงพ่อทองใบ วัดป่าบัวขาว รุ่นแรก P36886
หลวงพ่อทองใบ วัดป่าบัวขาว รุ่นแรก  P36626
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดพุทธคยา รุ่นแรก  P36451
พระนอนไสยาสน์ ภูค้าว รุ่น 2  P35725
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล  P35694
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล ปี43  P35242
หลวงพ่อเพ็ชร สำนักปฎิบัติธรรมพุทธนิมิตร P35073
เหรียญ ภูมิปาโล ปี11  P34485
พระอาจารย์ุบุญจันทร์ วัดศรีจันทร์โพธาราม P34376
หลวงปู่สมานคุณ เจ้าคณะอ.กาฬสินธุ์  P34329
พระพรหมภูมิปาโล ปี11  P33777
เหรียญพระนอน วัดภูปอ รุ่น 2 + ปี 43  P33572
หลวงปู่ศรี วัดโนนยาคู  P33335
หลวงพ่อผัน วัดชัยมงคล  P32072
พระพุทธไสยาภูปอ ปี43 + รุ่น 2 P30798
หลวงพ่อมิ่งเมือง วัดกลางโกสุม ปี15  P30715
พระครูปัญญาวราวุธ(หนูพลอย) วัดดอนประชาอุทิศ P30092
หลวงพ่อแดง วัดป่าสามัคคีธรรม ร่นแรก P25927
พ่อหนู เมืองมนตรี อาศรมสันติ P29340
หลวงพ่อแว่น วัดป่าประชาสามัคีธรรม P28807
หลวงพ่อญาณสถิตย์มงคล วัดกลางห้วยเม็ก P28320
หลวงปู่อ่อน วัดประชานิยม ปี21  P27853
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล P27322
สมเด็จ รุ่นสุขมา วัดกลางกาฬสินธ์ P27088
เหรียญ ภูมิปาโล ปี11  P26969
เหรียญ ภูมิปาโล ปี11  P26968
หลวงพ่อเรืองเดช วัดป่าตาลอุดม P26701
เหรียญพระพุทธภูมิปาโล ปี11  P26183
เหรียญพระพรหมภูมิปาโล ปี11  P25561
หลวงพ่อผัน วัดชัยมงคล รุ่นแรก P25505
หลวงปู่อ่อน วัดสันติวาสอินทาราม P25472
หลวงพ่อสอน วัดกัลญาณบิรหาร ปี36  P25132
นั่งพานหลวงพ่อผัน วัดชัยมงคล รุ่น 2 P25000
หลวงพ่อบุญมี วัดร่องคำ  P24257
พระปิดตาหลังราหู หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล P23678
พระครูจันทสารโสภณ วัดคำแคน ปี 42 P23207
หลวงปู่สาย วัดป่าหนองแสง รุ่นแรก P23204
หลวงพ่อสุข วัดกลาง  P22560
พระครูปลัดพร วัดสว่างชัยศรีปอแดง รุ่นแรก P22555
หลวงปู่อ้ม วัดกลาง P22472
หลวงพ่อบัว วัดสว่างถ้ำเกิ้ง  P22384
พระครูปัญญา วัดไชยวาร P22182
พระพุทธไสยา วัดภูเค้า  P22115
พระพุทธ วัดปทุมรังษี ปี29  P21604
พระพุทธไสยาสน์ภูปอ+หลวงปู่อ่อนสา P21434
พระพุทธวิชัยญาณ วัดสว่างหัวนาคำ  P21059
หลวงปู่ผัน วัดชัยมงคล P20667
พระราชธรรมเมธี วัดกลาง รุ่นแรก P20012
หลวงพ่อเขียน วัดปาลิวัน ปี46  P20001
หลวงพ่อสา วัดโพธิ์ชัยโนนสูง P19507
หลวงปู่เขียน วัดรังสีปาลิวัน ปี46 P19373
พระครูอนุสรธรรมคูณ เจ้าคณะอ.ยางตลาด P19313
หลวงพ่อบุญ วัดศรีธาตุ รุ่นแรก P19157
พระครูประดิษฐเถระ วัดป่าภูพรานทอง P18789
หลวงปู่อ่อน-หลวงพ่อแดง วัดประชานิยม P17901
หลวงพ่อพระองค์ดำ วัดกลาง ปี42 P15894
เหรียญ สุข-มา รุ่นสหชาติ  P15369
หลวงปู่จิรโส วัดสระบัวโพนสิม รุ่นแรก  P15301
หลวงพ่อทองฤทธิ์ วัดป่าฉันทนิมิตร  P15187
พระครูกุฉิรายณ์พิทักษ์ วัดสว่างคงคา P15135
หลวงพ่อคงศักดิ์ วัดบ้านหนองสระพัง P14825
พระพุทธชินราช วัดป่าภูทอง เนื้อดิน P14375
หลวงพ่อแก้ว วัดหนองอีบุตร รุ่นกตัญญู  P14133
พระสุขุมวาทเวที วัดป่าพุทธมงคล P14021
หลวงพ่อผัน วัดชัยมงคล P13738
เหรียญ หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล P13168
พระครูสถิตย์ธรรมสาร วัดธรรมพิทักษ์  P12583
หลวงพ่อดม วัดชัยศรีดอนปอแดง ปี41  P12240
พระอุปัฌชากุลบุตร วัดสระเทพบุตร รุ่นแรก P12206
หลวงปู่ศรี วัดโนนยาคู P12202
หลวงปู่ทองคำ วัดปทุมรังสี P12197
หลวงปู่ถ่อน วัดชัยวงษ์จันทร์ P11936
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล ปี33 P11897
หลวงพ่อบัว วัดถ้ำเกิ้ง  P11856
หลวงปู่ริน วัดภูพระรัตนาราม รุ่นแรก P11204
หลวงพ่อแดง วัดประชานิยม  P11203
พระครูญาณประสิทธิ์ วัดหนองแสง  P11201
หลวงปู่พรหม วัดพรหมประดิษฐไขยาราม P11195
พระครูวิบูลจิตตานุรักษ์ วัดรังษีชัชวาลย์ P10848
หลวงพ่อปั่น วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก P10572
พระครูโพธานุวัตร์ วัดโพธิวราราม  P10340
รูปหล่อหลวงปู่ศรี วัดโนนยาคู  P41128
พระพุทธรังษี วัดป่าประชานิยม P8817
พระอธิการสมศักดิ์ วัดดาดแม่นายเทพนิมิตร รุ่นแรก P40885
พระครูกิตติการโกวิท (ญา) วัดบ้านยางน้อย P40831
พระครูสิริคุณาวสัย วัดหนองแปน  P40730
พระครูสันติวรคุณ (อ่อน) วัดป่าสันติวาทอินทาราม P40687
หลวงปู่พรหม วัดศรีบุญเรือง ปี18  P40595
หลวงพ่อทองใบ วัดป่าวารีวัน  P40308
รูปหล่อหลวงปู่ศรี วัดโนนยาคู  P40306
พระราษฏร์บริหารทอง เจ้าเมืองกมลาไสย P40223
หลวงพ่ออำพันธ์ วัดโคกเครือ  P40212
หลวงปู่อุ้ย รุ่นแรก วัดอุทัยโนนเขวา  P40196
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2020 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb