< >
ตรวจสอบสถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย อุดรธานี
หลวงปู่เครือง วัดเทพสิงหาร ปี20 P24599
26-01-2015 Views: 975
เนื้อทองแดง รมดำ สวย พร้อมกล่องเดิม

 


หมวด: พระสาย อุดรธานี
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม P36802
หลวงพ่อบุญมา วัดสิริสารวัล P36791
หลวงปู่สนธ์ วัดขันธปราณ๊ รุ่นแรก  P36762
หลวงพ่อถวิล วัดป่าศรีอุดม ปี 37  รุ่น หายห่วง P36667
ขุนแผน หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง P36483
หลวงปู่กูด วัดป่าหนองหัวหมู  P36397
หลวงปู่กูด วัดป่าหนองหัวหมู รุ่น 2 P36382
หลวงปู่กูล วัดอุดมหนองแดง  P36078
หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง P36044
หลวงปู่อ่ำ วัดโคตเมตตาราม  P35995
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม P35862
หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส  P35813
หลวงพ่อบุญมา วัดป่าสิริสารวัน  P35761
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม รุ่น 2 P35702
โต๊ะหมู่ หลวงปู่อ่อนสา วัดป่าประชาชุมพล P35502
หลวงพ่อพิมพ์ วัดไชยาราม รุ่นแรก P35421
พระครูปัญญาคุณากร วัดธาตุโพนเสมา P35356
หลวงปู่กูด วัดป่าหนองหัวหมู  P35168
หลวงพ่อเพ็ง วัดนาข่าศรีสุทธาวาส P34929
หลวงพ่อทองสุก วัดศรีชมพูบุรพา P34920
หลวงพ่อคำแพง วัดบุญญานุสรณ์ รุ่นแรก  P34639
หลวงปู่ลี อนาลโย วัดป่าหลวง  P34440
หลวงพ่อพิบูลย์ วัดบ้านแดง  P34084
หลวงปู่ถวิล วัดป่าศรีอุดม P34021
พระเจ้าศรีสัพพู วัดศรีหมากหญ้า ปี 12  P33962
หลวงปู่กูด วัดป่าหนองหัวหมู รุ่นแรก P33860
หลวงพ่ออ่อนตา วัดโยธานิมิตร รุ่นแรก  P33667
พระครูโพธานุวัตน์ วัดโพธิวราราม รุน่แรก  P33569
พระครูพิมลปรีชาญาณ หลวงปู่พิมพ์ รุ่น 2  P33351
หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าบ้านนาสีดา  P33203
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม P33153
หลวงปู่จันทา ออกวัดทุ่งสว่างปะโค P33047
หลวงพ่อบุญ หลัง พระครูโพธิสุวรรณวัฒน์ รุ่นแรก P32878
เหรียญพระธาตุสันติวัน  P32873
พระครูพิทักษ์สาธุกิจ รุ่นแรก วัดสว่างสุทธาวาส P32872
หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส ปี20 P32871
สมเด็จหลวงปู่เพ็ง วัดนาข่า P32855
พระอธิการทองสุข วัดศรีชมพูบูรพาราม P32785
หลวงพ่อเม้า วัดศรีมงคล  P32780
หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลฯ P32676
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดป่าภูทอง P32590
หลวงปูจันทร์ศรี ปี16  P32542
หลวงปู่สอน วัดป่าภูคันจ้อง รุ่นแรก P32265
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่น 2  P32193
พระอาจารย์บัว วัดหนองแซง ปี11 P32178
พระครูบุญฉัตร วัดหนองหิน  P32143
หลวงปู่สอน วัดภูคันจ้อง ปี55  P32100
หลวงปู่จันทา วัดทุ่งสว่างปะโค  P32044
หลวงพ่อมงคล วัดบ้านแดง  P31844
ท้าวเวชสุวรรณ แจกกฐิน อุดร ปี46  P31810
หลวงพ่อพิบูลย์ วัดบ้านแดง  P31760
หลวงปู่พวง วัดป่าปูลู รุ่นแรก P31536
หลวงพ่อเจริญ วัดป่าเจริญธรรม ปี49  P31476
หลวงปู่กูด วัดป่าหนองหัวหมู รุ่นแรก P31160
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ขัยศรี  P31118
พระครูวิมลปรีชาญาณ วัดไชยาราม ปี38  P31018
พระครูศาสน์ปกรณ์(อ่อนตา) วัดโยธานิมิตร  P30906
หลวงปุ่พ่วง วัดป่าปูลู รุ่นแรก  P30726
หลวงปู่บุ่น วัดใหม่สงเปลือย P30628
หลวงพ่อชม วัดป่าสามัคคีธรรม ปี14  P30553
หลวงพ่อพิบูลย์ วัดบ้านแดง P30485
หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส ปี20 P30318
พระกริ่งหลวงพ่อภุมภี วัดป่าโนนนิเวศท์ P30299
พระศรีสัพพูเจ้า วัดหินหมากหญ้า รุ่นแรก ปี12  P30190
หลวงปุ่จันท วัดทุ่งสว่างปะโค P30152
พระราชพุทธิมุนี วัดมัชฌิมาวาส P30150
หลวงพ่อบุญมี วัดป่าสิริสาลวัน P30043
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อทูล วัดป่าค้อ P29973
พระปลัดยุ่น วัดดงยวด ปี16  P29962
หลวงปู่อ่อน วัดนิโคธาราม ปี22  P29951
หลวงพ่อบุญมา วัดสิริสาลวัน  P29915
พระมหาบุญมี วัดป่าภูทอง ปี36  P29886
สมเด็จพุทธคุณทั้ง 9 หลวงปู่เครือ่ง วัดเทพสิงหาร P29784
พระครูสาธุกิจจานุกูล วัดโพธิ์ศรีสังซา P 29771
พระกริ่งหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร P29760
พระมหาบุญมี วัดป่าภูทอง P29718
สมเด็จหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร P29645
ภาพกระดาษ หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่านาสีดา P29548
หลวงพ่อน้อย วัดบูรพาวัน ปี47 P29536
พระครูทัศนปรีชาญาณ วัดป่าสามัคคีธรรม P29533
สมเด็จหลวงปู่อ่อน เนื้อผงผสมว่าน P29508
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี P29378
พระครูสาธุกิจจานุกูล วัดโพธิ์ศรีสังชา รุ่นแรก P29264
หลวงปุ่เครื่อง วัดเทพสิงหาร  P29167
หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร ปี20 P29147
หลวงปู่อ่ำ ปัญญาวุฒิโธ ปี20 P29059
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี ปี39 P29034
หลวงปู่พวง วัดป่าปูลู รุ่นแรก P28789
หลวงปุ่พันธ์ วัดบ้านตาด ปี38 P28723
พระครูชิโนวาทธำรง วัดจอมศรี P28715
หลวงปู่เครือง วัดเทพสิงหาร ปี19 + 21 P28714
พระครูทองสุข วัดน้ำพุ ยกคุ่ P28619
หลวงปู่จันทร์ วัดสันติพัฒนาราม รุ่น 2 P20087
หลวงปู่อ่อ่น ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม P28275
หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร P28075
หลวงพ่อทูล วัดป้าบ้านค้อ P28052
หลวงปู่พวง วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ปี45 P28050
หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภร์ P27994
หลวงปู่กูด วัดป่าหนองหัวหมู รุ่นแรก P27987
หลวงพ่อวิไลย์ วัดป่าสามกษัตริย์  P27924
หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง รุ่น 2 P27367
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม รุ่น 2 P26988
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม P26985
หล่อฉลุลาย หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร P26948
พระอุปคุต ปราบมาร หลวงพ่อเจริญ P26945
พระกริ่งเจริญทรัพย์ทันใจ หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง  P26555
พระกริ่งหลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง  P26494
หลวงพ่อคำแพง วัดบุญญานุสรณ์ P26492
หลวงพ่อไกรลาศ วัดบ้านหนองแต่น รุ่นแรก  P26414
พระพุทธ วัดมัชฌิมาวาส P26331
หลวงปู่บุญมา วัดป่าธรรมคุณวรจิตร รุ่นเมตตา P26275
หลวงปุ่พันธ์ วัดบ้านตาด รุ่นสร้างเจดีย์ P25889
เหรียญ จัมโบ้ หลวงปู่จันทรโสม วัดป่านาสีดา P25844
หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก  P25704
พระครูอโสกเขมาจารย์ วัดหายโศก P25432
หลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม ปี24  P25321
หลวงปู่เครือง วัดเทพสิงหาร ปี20  P24599
หลวงปู่ลี วัดบ้านหลวง รุ่นแรก  P24523
พระมหาบุญมี วัดป่าภูทอง รุ่นแรก P24203
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี ปี39  P24197
เหรียญยืน หลวงปู่เณรแก้ว วัดศรีดาราม P24193
ล๊อกเก็ต หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ศรี สวย  P23858
หลวงปู่พันธ์ ธมมปาโล วัดบ้านตาด P23709
พระครูสิริพรหมคุณ(ถ่าน) วัดสว่างสำราญธรรมคุณ P23703
ปั๊มหลวงพ่อบุญมา วัดป่าสิริสารวัน  P23682
พระครูโกศลรัตนกิจ(วีระ) วัดดอกแก้วเชียงคา P23572
สมเด็จพระอริยวงศษคตญาณ (อูฏฐายี) ปี12 P23320
หลวงพ่อสา วัดสมศรีสะอาด  P23226
พระปลัดยุ่น วัดดงยวด รุ่นแรก ไม่ตัดปีก  P23223
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ปี22  P22894
หลวงปู่บัว วัดป่าหนองแซง ปี37  P22844
พระชินราช หลวงพ่ออุดม  P22452
หลวงปู่ทองดี วัดจอมมะณีย์ รุ่นแรก  P22447
พระอาจารย์มหปราโมทย์ วัดป่านิโครธาราม P22424
พระครูนริมานการโกวิท วัดหนองบุ P22422
พระแก้วมรกต วัดศรีคุณเมือง P22416
หลวงพ่อบุญมี วัดสว่างโยมาลัย  P22414
หลวงพ่อพุฒ วัดอนุราษฎร์โสภาราม รุ่นแรก P22413
หลวงปู่ผาง วัดประสิทธิ์ธรรม ปี45 P22412
เนื้อผงหลวงปู่พวง วัดป่าปูลู รุ่นแรก  P22337
พระผงหลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง P22326
พระครูสุธรรมคุณ วัดสามเกตุ P22060
พระครูสถิตธรรมรัต วัดเรียบทายราม P22032
พระครูประภาศโพธิคุณ วัดโพธิ์ศรี P22028
หลวงปุ่กูด วัดป่าหนองหัวหมู ปี34  P21761
หลวงพ่อปาว วัดอูบมุงเหนือ รุ่นแรก P21717
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ออกวัดขันเสมา P21501
หลวงพ่อบุญมี วัดป่านาดูน รุ่น84 ปี P21448
พระอาจารย์ ถวิล วัดศีริมงคล  P21031
หลวงปู่สิงห์ วัดโพธินิมิตร ปี18 P21003
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี ปี36  P20608
พระองค์ดำ หลังพระครูอโศกวิสทธิญาณ P20353
เหรียญธรรมศาสตร์ 60 ปี เนื้อเงิน P19996
พระครูประสิทธิ์ธรรมคุณ วัดศรีคุณเมือง ปี17 P19810
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่น2  P19588
พระครูพิทักษ์คณานุการ (ลี) วัดจอมศรี P19586
หลวงพ่อดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส ปี14  P19769
หลวงปู่จันทร์ วัดสันติพัฒนาราม รุ่น2  P19748
หลวงพ่อลี วัดท่าเปลือย รุ่นโชดดี P19628
หลวงพ่อบุญมา วัดป่าสิริสาลวัน P19600
เตารีดหลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฺฌิมาวาส ปี14  P18893
พระครุสุธรรมคุณ วัดสาเกตุ P18945
หลวงปู่คำดี วัดบุญญานุสิทธิ รุ่นแรก P18864
พระอาจารย์สุมาลี+ หลวงพ่อแหวน P18797
หลวงพ่อบุญมา วัดป่าธรรมคุณวรจิตร P18795
หลวงปู่ปราโมทย์ วัดป่านิดครธาราม P18739
หลวงปู่พรหมมา วัดธาตุยางชุม P18737
หลวงปู่ใหญ่ วัดพระบาทนาหงส์ รุ่นแรก P18731
หลวงพ่อทองสุก วัดศรีชมพูบูรพาราม P18555
หลวงปู่พระครูปัญญารัตน์ วัดอูบมุงเหนือ P18043
พระอุปัชาย์อ่อนตา วัดโพธิ์ชัย P18022
พระครูโพธานุวัตร (สา) รุ่นแรก วัดโพธิวราราม P17931
หลวงปู่สิงห์ วัดโพธิ์นิมิตร ปี18 P17506
พระครูสิริพรหมคุณ (ถ่าน) วัดสว่างสำราญธรรมคุณ P17504
รูปหล่อหลวงปู่อุดม วัดป่าเทพพิทักษ์ นวะ  P17429
ล๊อกเก็ต หลวงปู่พวง วัดป่าปูลู  P16940
พระครูถาวรศิลาจาร วัดถ้ำศรีธน  P16903
รูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล นวะ P16779
พระครูศาสนูปกรณ์ วัดโยธานิมิตร P16613
หลวงพ่ออ่อนสี วัดบ้านกงพาน ปี38  P16560
พระครูประกาศโพธิคุณ วัดโพธิ์ศรี P16165
สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดอัมพวัน P16163
หลวงพ่อสีโห วัดโพธิ์สมภรณ์  P16161
พระครูโชติธรรมวัฒน์ วัดป่ามัชฌิมวงศ์รดนาราม P16159
หลวงปู่ร้อย วัดป่าอัมพวันทันสมัย P16158
พระครูนิมมานการโกวิท วัดหนองบุ รุ่น2 P16154
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดสามัคคีธรรม ปี34 P16152
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม  P16151
พระครูญาณกิตติคุณ วัดโพธิ์ยวด P16150
หลวงพ่อสีคาน วัดสีธาทิพย์  P16148
พระครูพิพิธคณานุบาบ วัดท่ามะตูม  P16146
หลวงพ่อสมหวัง วัดพระธาตุบัวงอย P16145
หลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม P16144
พระครูชัยพัฒนคุณ วัดดงบัง  P16143
หลวงพ่อพุทรา วัดทุ่งสว่างมะชา P16142
หลวงปู่ใน วัดป่าเขาสามยอด P16141
พระครูอโศกเขมกิจ วัดธาตุมังคลาราม รุ่น3 P16140
พระครูสุทธิสมณวัตร วัดไชยนาถวนาราม P16139
พระอาจารย์ประชุม วัดป่าจุมพล รุ่นศึกพันล้าน P16138
พระครูนิ,มานการโกวิท วัดหนองบุ P16136
พระครูนิคมธรรมานุกูล วัดส่งเสริมธรรม  P16135
หลวงพ่ออ่อนสี วัดสระประทุม  P16133
หลวงปู่บุญ วัดโพธิ์ศรี P16131
พระครูพิพัฒน์ศรีคุณ วัดกลางกุดรัง P16130
อังคีสะมหาเถระ หลังพระธาตุสันติวัน P16129
พระครูชัยพัฒนคุณ วัดศรไชยวนาราม P16126
หลวงพ่อวัดศรีสุทธาทิพย์  P16125
หลวงพ่อทูล วัดมหาธาตุเจดีย์  P16123
พระครูวิจิตรสารคุณ วัดโพธิ์ศรี P16122
พระอาจารย์ วัดดงยวด P16121
พระครูพิมลปรีชาญาณ วัดไชยาราม P16119
หลวงพ่อวิไลย์ วัดป่าสามแยกกษัตริย์ P16118
พระญาณกิตติคุณ (ยุ่น) วัดดงยวด  P16117
หลวงปู่จันทร์ วัดสันติพัฒนาราม รุ่น2 P16116
พระธรรมปริยัติโมลี วัดมัชฌิมาวาส P16114
หลวงปู่น้อย วัดป่าบูรพาวัน  P16112
หลวงพ่อเพ็ง วัดนาข่าศรีสุทธาวาส P16111
หลวงพ่อไกรลาศ วัดหนองแด่น รุ่นแรก P16109
พระครูสุธรรมคุณ วัดสาเกตุ รุ่นแรก P16108
หลวงพ่อบุญมา วัดสิริสารวัน P16107
พระครูประสาทพัฒนานุกิจ วัดสามพาตพัฒนาราม P16106
พระครูสุธรรมคุณ วัดสาเกตุ P16105
พระอุปัชฌาย์คำตา วัดจันทร์ประสิทธาราม  P16102
พระครูพิมลปรีชาญาณ วัดหนองแสง P16100
หลวงปู่สมัย วัดพิชัยพัฒนาราม P15699
หลวงปู่นิล วัดจันทร์สามัคคี  P15205
หลวงพ่อทองใบ วัดบุญญานุสรณ์  P15192
พระอาจารย์จั้ว วัดป่าสารไพรวัน  P15190
หลวงปู่มหาปราโมทย์ วัดป่านิโครธาราม  P15186
พระครูสิริขันทร์วิวัฒน วัดหนองแวงยาว  P15175
หลวงพ่อบุญช่วย วัดศรีสอาด  P15173
พระครูนิคมธรรมนุกูล วัดส่งเสริมธรรม P15131
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัย P15122
อาจารย์วสันต์ วัดป่าหนองกัวหมู P15105
หลวงปู่ทองใบ วัดศรีสว่าง ปี37  P15104
หลวงปุ่ใลย์ วัดโนนสวรรรค์  P15097
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี P15093
หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดจันไดเทพนิมิตร P15090
หลวงปู่อ่อน ญาณศิริ วัดป่านิโครธาราม P15086
หลวงพ่อคำใบ วัดไร่สวรรค์ P15062
หลวงปู่บุญนาค วัดบรรพตวนาราม P15060
เนื้อผง ปิดตา หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพล P14979
หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์ ปี16 P14800
พระครูโพธานุวัตร์ วัดโพธิวราราม  P14776
พระอาจารย์ถวิล วัดสิริมงคล P14491
หลวงพ่อทองมา วัดอาจสุรวิหาร P14552
หลวงพ่อทองสุก วัดศรีชมพูบูรพาราม  P14504
หลวงพ่อถุวิล วัดบ้านทมนางาม P14458
หลวงปู่พระครูปัญญารัตน์ วัดอูบมุงเหนือ P14454
เจ้าคุณอโสกเขมาจารย์ วัดหายโศก  P14440
หลวงพ่อสีทัตถ์ วัดพระพุทธบาทบัวบก ยกคู่ P14439
พระครูโชติธรรมวัฒน์ วัดป่ามัชฌิมวงศ์รัตนาราม P14421
นางกวัก วัดป่าศรีสุทธาทิพย์ P14361
เนื้อผง หลวงปุ่พวง วัดป่าปูลู รุ่นแรก ปี40 P14338
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม รุ่นแรก P14268
หลวงปู่พระครูปัญญารัตน (ปาว) วัดอูบมุงเหนือ P14245
หลวงพ่อเฉลิม วัดสุขสะอาด P14182
หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล รุ่นเจริญพร P14070
พระปางประทานพร โครงการช่วยชาติ P14018
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่น 2 P13866
หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดถ้ำจันไดเทพนิมิตร  P13821
พระครูอภิบาลธรรมาภิวัฒน์ วัดบ้านกุดแคน P13818
พระครูโพธานุวัตร (สา) รุ่นแรก วัดโพธิวราราม P13646
หลวงพ่อเปรื่ยง วัดสนทนาธรรมาราม P13449
พระครูพิมลปรีชาญาณ วัดหนองแสง P13154
พระอธิการบุญ วัดศิริมงคล  P13056
หลวงปู่น้อย วัดบูรพาวัน ปี47  P13000
พระครูวิทิตธรรมคุณ วัดภูดิน  P12950
พระครูอดุลย์ธรรมสารน์ วัดบูรพา  P12880
พระครูสิริจันทร์นิวัตน์ วัดหนองแวงยาว รุ่นแรก P12810
พระครูญาณกิตติคุณ(ยุ่น) วัดอัมพวัน  P12682
หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดจันไดเทพนิมิตร P12666
หลวงพ่อสีโห วัดโพธิ์สมภรณ์ ปี31 P12644
หลวงพ่อคำใบ วัดไร่สวรรค์ ปี45 P12427
เหรียญพัดยศ หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ P12415
หลวงพ่อคำใบ วัดบุญญานุสรณ์ P12386
หลวงปู่บัว วัดหนองแซง ปี37  P12385
หลวงพ่อลี วัดป่าอุดมสามัคคี ปี49 P12290
หลวงพ่อบุญมา วัดสิริสาลวัน รุ่นพิเศษ P12242
เหรียญ บ้านเชียง ปี16  P12126
เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อสา วัดสมศรีสะอาด P12089
หลวงปุ่พะเนียง วัดป่าบ้านมึด  P11876
หลวงปู่ดีเนาะ มัชฌิมาวาส ปี41 P11802
หลวงพ่อลี วัดสงเปลือย รุ่นโชดดี P11801
พระครูสถิตย์ธรรมรัต(โถน) วัดเรียงทายราม P11736
หลวงพุฒ วัดอนุราษฎร์โสภาราม รุ่นแรก P11695
หลวงสมัย วัดโนนภูทอง รุ่นแรก P11678
หลวงพ่อโชดดี วัดป่านฤนาทร้อยพระพุทธบาท P11623
หลวงพ่อแหวน วัดบรมสมภรณ์  P11586
พระพุทธเจ้าองค์ดำ นาลันทา วัดอรัญยิกาวาส P11531
พระพุทธพิชิตมาร หลัง โลกเทพอุดร วัดศิริวัฒนา P11481
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่นแรก  P11187
หลวงปู่โพธาภิมุข วัดป่าโพธาชัย  P11021
พระครูนืมมานการโกวิท วัดหนองบุ P10978
หลวงพ่อพุทธา วัดทุ่งสว่างมะข่า  P10833
หลวงปู่เครือง วัดเทพสิงหาร  P10720
หลวงพ่อยันต์ วัดบูรพา  P10522
พระครูนิมมานการโกวิท วัดหนองบุ P10449
หลวงพ่อยุ่น วัดดงยวด  P10430
พระธรรมปริยัติโมลี วัดมัชฌิมาวาส ปี38  P10401
พระราชพุทธิมุนี วัดมัฌชิมาวาส  P10397
หลวงพ่อไกรลาศ วัดหนองแด่น รุ่น1  P10394
หลวงปุ่ลี วัดเหวลึก ครบ 72 ปี P10390
หลวงปุ่ดีเนาะ วัดมัฌชิมาวาส ปี40  P10367
พระปลัดยุ่น วัดดงยอด ปี18  P10315
หลวงพ่อเพ็ง วัดนาป่าศรีสุทธาวาส P10290
พระครูโพธิขันติคุณ วัดโพธิสมภรณ์  P10007
หลวงพ่อยุ่น วัดอัมพวัน  P10187
หลวงพ่อสีทน วัดโนนโปร่งราษฎร์บูรณ์ รุ่นแรก  P10152
หลวงพ่อ่บุญเกิด วัดป่าศรีคุณาราม ปี38 P10123
พระราชวิมลเมธี วัดมัฌชิมาวาส ปี40  P10038
หลวงพ่อเชิดศักดิ์ รุ่นอยู่ดี มีกินพอเพียง   P10036
หลวงปู่นาค วัดโพธิ์ชัย ปี42  P10035
หลวงพ่อถิต วัดบ้านจิก ปี48  P10030
หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส ปี14  P9915
พระครูญาณกิตติคุณ วัดดงยวด P9764
หลวงพ่อไกรลาศ วัดหนองแค่น รุ่นแรก P9740
เหรียญ 3 อาจารย์ หลังหลวงปู่คำตา วัดจันทร์ประสิทธาราม P9685
หลวงพ่อไกรลาศ วัดหนองเด่น รุ่นแรก P9650
พระครูวิจิตรสารคุณ วัดโพธิ์ศรี  P9608
สมเด็จหลวงปุ่อ่อน วัดป่านิโครธาราม P9505
เนื้อผง ปิดตา หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพล  P9408
หลวงพ่อถวิล วัดศรีอุดมรัตนาราม ปี40  P9266
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดป่าโนนวิเวก  P9115
หลวงพ่อสว่าง วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  P8980
หลวงพ่อลี วัดเหวลึก ปี35 ครบรอบ 72 ปี  P8975
หลวงปุ่พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ปี45 P8971
หลวงพ่อคำแหง วัดบุญญาสรณ์ ปี44  P8970
พระอาจารย์สุมาลี (พั้ว) วัดป่าสารไพรวัน  P8956
รูปหล่อหลวงพ่อบุญธรรม วัดช้างเผือก ปี20  P8850
หลวงพ่อบุญมา วัดศิริสาละวัน รุ่นพิเศษ P8750
พระครูอุดมปัญญากร(บุญนาค) วัดบรรพตวนาราม  P8729
พระครูอุดมปัญญากร (บุญนาค)วัดภูกระแต P8694
หลวงพ่อภุมมี วัดป่าโนนนิเวศน์ ปี08  P8409
หลวงพ่อภุมมี วัดป่าโนนวิเวศน์ ปี40  P8047
รูปหล่อหลวงปู่ถวิล วัดป่าจันทาราม ปี50  P7830
พระปลัดบัวลอย วัดโพธิสมพร  P7747
หลวงปู่ลี วัดเหวลึก รุ่นพิเศษ  P7130
พระครูอินทสารวิมล(อุดม) วัดประดู่ฯ รุ่นแรก P6541
พระกริ่งสุวีโร หลวงพ่อพวง วัดป่าปูลู  P6223
หลวงพ่อบุญธรรม วัดศิริพุทธาวาส P5994
หลวงพ่อบุญช่วย วัดศรีสวาท  P5888
พระครูโพธิขันติคุณ วัดโพธิสมภรณ์  P5831
หลวงปู่สิงห์โต วัดป่าสีแก้ว รุ่นแรก ปี33  P5762
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม ปี 52  P5652
หลวงพ่อเส็ง วัดมหาชัย ปี 17  P5593
พระปิดตาหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร P5586
พระครูญาณกิตติคุณ วัดอัมพวัน  P5566
ภาพกระดาษพระอาจารย์ทูล วัดป่าโนนวิเวก P5534
พระครูธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดอุดร P5401
หลวงปู่อ่อน รุ่นแรก กะไหล่เงิน  P5179
หลวงปู่ใหญ่เทพมงคล วัดโพธิ์ชัยโพนลา รุ่นแรก P5093
พระครูอดุลกัลยาวัตร์ สวัสดิ๋ วัดสระมณี P5034
หลวงพ่อบุญมา วัดสิริสาลวัน P4953
สมเด็จ วัดป่าตูมทองวราราม รุ่นแรก P4907
หลวงพ่อลี วัดป่าอุดมสามัคคี  P4574
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2016 pearkchumpae
Powered by SMEweb