หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย พัทลุง และ สตูล
หลวงพ่อคง วัดพรุพัอ ปี53 P20084
02-09-2015 Views: 1625
เนื้อทองเหลือง สวย

 


หมวด: พระสาย พัทลุง และ สตูล
หน้ากากพรานบุญ วัดเขาอ้อ ปี 58  P43692
หลวงพ่อเปลียว วัดดุลยาราม ปี 14  P43145
พระมหาผัน วัดป่าพยอม  P43040
เหรียญ หล่อ พระพุทธปาละ หลัง ภปร  P42959
เหรียญ พระกริ่ง อ.ชุม ไชยคีรี หลัง พระปิดตา P42888
เหรียญ ผาลไถ อ.นำ วัดดอนศาลา  P42875
พระกริ่งชินวโร รุ่น 2 ปี 55  P42844
หลวงพ่อแก้ว วัดแหลมดิน P42646
พระครูรัตนาภิรัต (เน) วัดควนปันตาราม P42301
พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา P41891
พระครูเนก วัดควนมะพร้าว ปี 24  P41870
พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา หลัง ภปร P41687
พระอาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง P41668
เหรียญหล่อ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง  P39991
พระอาจารย์ชัย วัดควนปริง ปี 24 + ปี 40  P39218
พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง  P39106
หลวงปู่เจ้าหอม วัดลอน   P38674
หลวงพ่อช่วย วัดปลายระไม ปี 16  P38927
พระครูกาชาด วัดดอนศาลา  P38871
พระครูสุจิณณาจารย์คุณ (ผ่อง) วัดควนพนางตุง ปี 26 P37808
พ่อท่านคล้าย ออกวัดหานโพธิ์  P37766
พระครูสังฆ์ธุราทร (กล่อม ) วัดทุ่งบึงหนัง P37541
พระอาจารย์ทองเฒ่า หลัง หลวงพ่อคง บ้านสวน P37429
พระพิศเนศวร หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง P37229
พระปิดตาพังพระกาฬ เขาอ้อ P36889
พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ P36723
หลวงปู่แก้ว วัดท่าสำเภาใต้ ปี49  P36546
หลวงปู่อินทร์ วัดควนบันตาราม ปี 38  P 36506
พระครูภาวนาภิยุต วัดโพธิ์เจริญธรรม  P35926
อ.ชุม ไชยคีรี หลัง พระปิดตากริ่ง P35611
หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน ปี30  P34735
พ่อท่านแก้ว วัดโคกโดน  P34732
หลวงพ่อจ้าย วัดนางลาด รุ่นสร้างเมรู P34730
หลวงพ่อคล้าย วัดหานโพธิ์ P33721
พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง  P33535
พระครูชู วัดธาราสถิตย์  P33183
พระครูอดุลศรวัฒน์ วัดตะแพน  P32968
พระภควัมบดี วัดบ้านสวน ปี37 P32621
หลวงพ่อแก้ว วัดแหลมดิน รุ่นแรก  P32538
พระครูศรัทธานุรักษ์ วัดรัตนาราม  P32253
เหรียญ เราหยุดแล้ว หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน  P31455
พระภควัมบดี วัดบ้านสวน ปี37  P31453
พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ P31126
พระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง P31125
พระครูนิเทศธรรมวิจัย วัดเกาะทองสม รุ่นแรก P30025
พระอาจารย์ทองเฒ่า เขาอ้อ ปี47  P29556
อ.นำ วัดดอนศาลา ปี20 P29090
หลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ P28982
หลวงพ่อเล็ก วัดสุวรรณวิชัย ปี42 P28829
หลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ ปี37 P28493
พระอาจารย์ เปรม วัดวิหารสูง ปี38  P28478
พระสุมห์แสงจันทร์ วัดวังผาสามัคคี P28093
พิศเนศ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง P27805
หลวงพ่อคล้าย วัดทานโพธิ์ รุ่นแรก  P27391
พระครูสุจิณณาจารคุณ (ผ่อง) วัดควนพนางตุง P26662
หลวงพ่อช่วย วัดตะโหมด  P25003
อ.ชุม ไชยคีรี หลังปิดตา P24935
พระอาจารย์ปาน วัดเขาอ้อ ปี50  P22985
เนื้อผง หลวงพ่อวรรณ วัดเขาชัยสน  P22969
พระครูพรรณา วัดควนโก ปี37  P22954
พระครูสุจิณณาจารย์คุณ (ผ่อง) วัดควนพนางดุง P22868
พระครูวิริยโสภน วัดเกาะยาง P22804
พระครูจรูญกรณีย์ พ่อท่านตุด วัดคูหาสวรรค์ P22234
พระครูอุดมวิหารคุณ วัดเขาเจียก P21418
หลวงพ่อคง วัดพรุพัอ ปี53 P20084
หลวงพ่อรอด วัดควรกรวด  P19824
หลวงพ่อพูล สำนักสงฆ์นาทาบ รุ่นแรก P19761
หลวงพ่อขำ วัดจินตาวาส P19281
พระใบฏีการ่วง วัดสะทัง ปี43 P17972
เหรียญ โล่ห์พระพรหม วัดสุวรรณคีรี P16520
หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง ปี53  P15783
หลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม P15042
พระอาจารย์เฒ่า - หลวงพ่อเปรม วัดวิหารสูง P12474
พระยาทุกขราษฎร์ ช่วย ปี37  P11584
พ่อท่านหมุน วัดเขาแดง ปี40  P10748
พระครูสุนทรานุกูล วัดสุนทราวาส ปี38  P10399
หลวงพ่อพิพิธ วัดควนขนุน  P10276
เนื้อผงหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน ปี12  P3836
รูปหล่อพระมหาช่วย วัดป่าลิไลย์ ปี38  P40481
รูปหล่อหลวงพ่อกลั่น เขาอ้อ   P40158
หลวงพ่อพลับ รุ่น100ปี  P33030
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2018 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb