< >
ตรวจสอบสถานะ EMS
และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย พัทลุง และ สตูล
รูปหล่อหลวงพ่อคง วัดพรุพัอ ปี53 P20084
11-07-2014 Views: 1135
เนื้อทองเหลือง สวย

 


หมวด: พระสาย พัทลุง และ สตูล
เหรียญ เราหยุดแล้ว หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน  P31455
พระภควัมบดี วัดบ้านสวน ปี37  P31453
พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ P31126
พระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง P31125
พระครูนิเทศธรรมวิจัย วัดเกาะทองสม รุ่นแรก P30025
พระอาจารย์ทองเฒ่า เขาอ้อ ปี47  P29556
อ.นำ วัดดอนศาลา ปี20 P29090
หลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ P28982
หลวงพ่อเล็ก วัดสุวรรณวิชัย ปี42 P28829
พระสังกัจจาย อาจารย์นำ P28680
หลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ ปี37 P28493
พระอาจารย์ เปรม วัดวิหารสูง ปี38  P28478
หลวงปู่หวาน บ้านนา  P28301
พระสุมห์แสงจันทร์ วัดวังผาสามัคคี P28093
พิศเนศ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง P27805
เหรียญ มงคลจักรวาลพุทธาคม เขาอ้อ ปี44 P27571
หลวงพ่อคล้าย วัดทานโพธิ์ รุ่นแรก  P27391
รูปถ่าย อ.นำ วัดดอนศาลา P27175
พระครูสุจิณณาจารคุณ (ผ่อง) วัดควนพนางตุง P26662
หลวงพ่อช่วย วัดตะโหมด  P25003
อ.ชุม ไชยคีรี หลังปิดตา P24935
หลวงพ่อเชน วัดโตนด รุ่นแรก P24319
พระอาจารย์ปาน วัดเขาอ้อ ปี50  P22985
เนื้อผง หลวงพ่อวรรณ วัดเขาชัยสน  P22969
พระครูพรรณา วัดควนโก ปี37  P22954
พระครูสุจิณณาจารย์คุณ (ผ่อง) วัดควนพนางดุง P22868
พ่อท่านคล้าย วัดถ้ำเขาแดง รุ่นแรก P22857
พระครูวิริยโสภน วัดเกาะยาง P22804
พระครูจรูญกรณีย์ พ่อท่านตุด วัดคูหาสวรรค์ P22234
อ.ชุม ไชยคีรี รุ่นแรก ปี18  P22064
พระครูอุดมวิหารคุณ วัดเขาเจียก P21418
หลวงพ่อเนื่อง วัดไทรงาม ปี36  P20117
รูปหล่อหลวงพ่อคง วัดพรุพัอ ปี53 P20084
หลวงพ่อรอด วัดควรกรวด  P19824
หลวงพ่อพูล สำนักสงฆ์นาทาบ รุ่นแรก P19761
หลวงพ่อขำ วัดจินตาวาส P19281
พระใบฏีการ่วง วัดสะทัง ปี43 P17972
หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง ปี53  P15783
หลวงพ่อสงค์ วัดกุมภีลบรรพต ปี27 P15133
หลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม P15042
พระอาจารย์เฒ่า - หลวงพ่อเปรม วัดวิหารสูง P12474
พระยาทุกขราษฎร์ ช่วย ปี37  P11584
พ่อท่านหมุน วัดเขาแดง ปี40  P10748
พระครูสุนทรานุกูล วัดสุนทราวาส ปี38  P10399
หลวงพ่อพิพิธ วัดควนขนุน  P10276
เนื้อผงหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน ปี12  P3836
พระครูวิจัยโสภณ วัดบ้านสวน รุ่น2  P6572
รูปหล่อพระมหาช่วย วัดป่าลิไลย์ ปี38  P6427
รูปหล่อหลวงพ่อกลั่น เขาอ้อ   P4193
พระครูชู วัดธาราสถิตย์ พัทลุง P3180
พระภควันบดี นะโมเมตตา วัดบ้านสวน  P3022
พระครูอตุลศรีวัฒน์ วัดตะแพน  P2699
หลวงพ่อพลับ รุ่น100ปี  P2554
หลวงพ่อแก้ว วัดแหลมดิน รุ่นแรก  P207
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2015 pearkchumpae
Powered by SMEweb